Werking & voordelen in de plantenwereld

Effectieve Micro-organismen (EM) creëren een gezond milieu in de bodem en op het bladoppervlak. Planten ontwikkelen zich krachtiger, van kiem tot bloemen en vruchten. Ook het rijpingsproces en de oogstkwaliteit worden verbeterd. De voedingsbodem voor rottingsbacteriën wordt weggenomen, de rotting wordt versneld en geurvorming wordt tegengegaan.

  • Prachtig gekleurde bloemen, bladeren en vruchten
  • Oogst met rijke smaak en betere houdbaarheid
  • Biologisch hulpmiddel voor de hele tuin
  • Meststoffen worden beter opgenomen en kunnen daardoor gereduceerd worden.
  • Natuurlijk versterkte, robuuste planten zijn minder gevoelig voor aantasting door ongedierte en schimmel.

 

 

Toepassingen voor

Biologisch tuinieren - EM Tuin

Het grootst mogelijke succes in de tuin kan alleen worden bereikt door met de natuur samen te werken in plaats van ertegenin - hoe natuurlijker, hoe beter. De bewezen technologie van Effectieve Micro-organismen (EM) zorgt voor een succesvolle start van het tuinseizoen.
De pakketten "Tuinieren op kleine ruimte" en "Op naar het groen" maken deze start gemakkelijker.

Met de natuur als voorbeeld - Hoe beter er nu voor planten en bomen wordt gezorgd, hoe sterker en resistenter zij het hele seizoen zullen zijn - EM-tuinbouw. Multikraft-producten met Effectieve Micro-organismen (EM) bieden hiervoor de optimale basis. Gezonde grond en sterke planten zijn de voorwaarde voor een krachtige plantengroei en prachtig bloeiende (moes)tuinen. Naast de bodemfauna - insecten en wormen - zijn het vooral de micro-organismen (schimmels en bacteriën) die de groei en de gezondheid van planten beïnvloeden. Vooral de microbiologie in de wortelzone (rhizosfeer) is verantwoordelijk voor een voldoende en - wat nog belangrijker is - voor een evenwichtige toevoer van voedingsstoffen aan de plant. Het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden verstoort de natuurlijke cycli en remt het bodemleven - met name de bodemmicrobiologie.

Slechtere groei en grotere vatbaarheid voor plagen van de planten zijn het gevolg. Door gebruik te maken van EM-technologie via het irrigatiewater, wordt de bodem verrijkt met een regeneratieve microbiologie en wordt de wortelgroei bevorderd. Voedingsstoffen komen beter beschikbaar voor planten, en de planten kunnen meststoffen - bij voorkeur organische meststoffen - beter benutten. De grond wordt brokkelig, vruchtbaarder en kan ook beter water opslaan. Dit zijn nu de ideale omstandigheden voor een goede en gezonde ontwikkeling van de plant. EM Active", "Terrafert Soil", "Terrafert Leaf" en "MK 5" zijn vloeibare concentraten die aan het water worden toegevoegd of rechtstreeks worden besproeid. Zij bevorderen de ontkieming, de bloei, de vruchtzetting en de rijping en versterken de hele plant, alsmede de resistentie tegen schimmels en plagen. Het is juist het gebruik van dergelijke biologische hulpmiddelen dat de kolonisatie van nuttige insecten bevordert, die hier extra steun bieden. De in de bodem aanwezige en aangevoerde voedingsstoffen worden ook beter opgenomen en er wordt minder meststof gebruikt.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!