Stalreiniging en stalhygiëne

De eerste reiniging en regelmatige strooiselbehandeling leidt tot kolonisatie door positieve micro-organismen, die stank, vliegenplagen en verrotting voorkomen.

1e stap - Voor het stallen

Water

 • ml
 • L
 • eMC Stalreiniger
 • Water

Toepassing

De mix in de vulvoorziening van de hogedrukreiniger gieten en de stal grondig reinigen en uitspoelen.

TIP

Hoeken en voegen niet vergeten, omdat zich daar veel kiemen koloniseren. 

2e stap - Voor het stallen

 • L
 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Water

Toepassing

FKE met water verdund uitsproeien – een optimale verdeling in de stal is belangrijk. Ventilatiekanalen, dakkieren etc. niet vergeten.

3e stap - Regelmatig sproeien

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE puur of met water verdund uitsproeien – een optimale verdeling in de stal is belangrijk.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

2 tot 3 keer per week.

TIP

Op plaatsen waar gepoept en geürineerd wordt wat meer opsproeien.

Bij zaagsel: Strooisel wat meer besproeien, omdat dit zeer veel opzuigt.

 

Behandeling van gier en mest

De stalmest wordt regelmatig besproeid. Het verspreiden van de mest bindt stikstof in de bodem, door de gemeenschappelijke toepassing van houtskoolgruis en EM-technologie wordt permanente humus in de bodem opgebouwd.

Gierbehandeling

Materiaal

 • - L
 • - kg
 • - kg
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Houtskoolgruis
 • ZeoBas (oergesteentemeel)

Toepassing

FKE over gierkanalen sproeien, houtskoolgruis bijmengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minstens 1 keer per week.

TIP

Voor de bodemverbetering wordt aanbevolen om ZeoBas (oergesteentemeel) toe te voegen. Belangrijk – ZeoBas (oergesteentemeel) pas vlak voor het verspreiden aan de gier toevoegen en de ligvlakken van de dieren niet met houtskoolgruis bestrooien, omdat dit tot zwartkleuring kan leiden.

Mestbehandeling

Materiaal

 • - L
 • - kg
 • - kg
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Houtskoolgruis
 • ZeoBas (oergesteentemeel)

Toepassing

FKE over vaste mest sproeien en houtskoolgruis bijmengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minstens 1 keer per week.

TIP

Voor de bodemverbetering wordt aanbevolen om aanvullend ZeoBas (oergesteentemeel) toe te voegen. Belangrijk – ZeoBas (oergesteentemeel) pas vlak voor het verspreiden aan de vaste mest toevoegen en de ligvlakken van de dieren niet met houtskoolgruis bestrooien, omdat dit tot zwartkleuring kan leiden.

Kuilvoerbehandeling voor energierijk en stabiel kuilvoer

MK Multisil zorgt voor een heterofermentatieve vergisting, deze wordt stabieler en de pH-waarde wordt sneller verlaagd. Er ontstaat eetlustopwekkend, energierijk en lang houdbaar kuilvoer.

Mais-, volkoren-, gras-, klavergraskuilvoer enz.

Kuilvoer

 • L
 • MK Multisil

Toepassing

MK Multisil gelijkmatig in het kuilvoer aanbrengen.

Verbetering van de waterkwaliteit

Ook in de dierhouderij speelt de kwaliteit van het drinkwater een grote rol. De waterkwaliteit kan al in de put of leiding verbeterd worden.

Waterleiding

 • 1 stuks
 • EM Keramiek waterreactor

Toepassing

De EM Keramiek waterreactor in de leiding (laten) monteren – 5 stuks EM Keramiek 35-mm-pipes, 2 magneten en 2 spiralen ondersteunen elkaar in hun werking.

Tip

Voor een nog betere waterkwaliteit kan de EM Keramiek wervelaar professioneel in de toevoerleidingen gemonteerd laten worden – Let op: Stroomrichting van het water in acht nemen.

EM Keramiek waterreactor en wervelaar hebben een onbeperkte houdbaarheid. Ze moeten 1 keer per jaar uit elkaar gehaald en gereinigd worden.

Put en watertank

doorstromend water

 • Zak
 • Pkg.
 • EM Keramiek grijze pipes
 • EM Keramiek 35-mm-pipes

Toepassing

Hang de EM Keramiek grijze pipes altijd samen met de EM Keramiek 35-mm-pipes op een punt in de waterput waar ze goed omgeven worden door het water.

Tip

Hoe lager de pipes aangebracht kunnen worden, des te beter is de werking.

Het voeren van biggen

Ter bevordering van de eetlust wordt FKE (Gefermenteerd Kruidenextract) direct in het voer gemengd. 0,5% houtskoolgruis (basisdroogvoer) bindt ammoniak en voedingsstoffen in gier of vaste mest.

Voeren na biestopname

Biggen

 • ml
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE direct in de bek spuiten.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Eenmaal na biestopname.

TIP

Bij ijzertoediening ca. 3 ml FKE in de bek spuiten.

Voeren met droogvoer in de speenfase

Droogvoer

 • kg
 • Topdress

Toepassing

Topdress in het droogvoer mengen.

TIP

Om de beste werking te verkrijgen, voer en Topdress elke dag vers mengen.

Voeren met droogvoer

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het droogvoer mengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met droogvoer aansluitend

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE met het droogvoer mengen.

TIP

Om voor een goede verdeling in al het voer te zorgen, kan FKE met wat tarwezemelen gemengd worden.

Voeren met vloeibaar voer

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

Deze hoeveelheid bij introductie van FKE aan het vloeibare voer toevoegen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met vloeibaar voer aansluitend

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het vloeibare voer mengen.

Het voeren van mestvarkens

Ter bevordering van de eetlust wordt FKE (Gefermenteerd Kruidenextract) direct aan het voer toegevoegd. 0,5% houtskoolgruis (basisdroogvoer) bindt ammoniak en voedingsstoffen in gier of vaste mest.

Voeren met droogvoer

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

Deze hoeveelheid FKE met het droogvoer mengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met droogvoer aansluitend

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE met het droogvoer mengen.

TIP

Om voor een goede verdeling in al het voer te zorgen, kan FKE met wat tarwezemelen gemengd worden.

Voeren met vloeibaar voer

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE met het vloeibare voer mengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met vloeibaar voer aansluitend

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het vloeibare voer mengen.

In stresssituaties (bijv.: stallen)

Vloeibaar voer

 • L
 • kg
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Topdress

Toepassing

Bij gebruik van vloeibaar voer FKE (Gefermenteerd Kruidenextract) bijmengen, aan het droogvoer wordt Topdress toegevoegd.

Het voeren van fokzeugen

Ter bevordering van de eetlust wordt FKE (Gefermenteerd Kruidenextract) direct aan het voer toegevoegd. 0,5% houtskoolgruis (basisdroogvoer) bindt ammoniak en voedingsstoffen in gier of vaste mest.

Voeren met droogvoer

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het droogvoer mengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met droogvoer aansluitend

Droogvoer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het droogvoer mengen.

TIP

Om voor een goede verdeling in al het voer te zorgen, kan FKE met wat tarwezemelen gemengd worden.

Voeren met vloeibaar voer

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het vloeibare voer mengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij het starten, dagelijks gebruiken gedurende ten minste drie maanden.

Voeren met vloeibaar voer aansluitend

Vloeibaar voer

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE in het vloeibare voer mengen.

In stresssituaties (bijv.: geboorte)

Dier / dieren

 • ml
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

Eenmaal per dag in de voedertrog doen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Dagelijks 5 dagen voor tot 3 dagen na de geboorte.

TIP

Bij het voeren met droogvoer dezelfde hoeveelheid Topdress in plaats van FKE eenmaal per dag in de voedertrog doen.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!