Als duurzaam familiebedrijf hechten wij – in nauwe samenwerking met onze partners – grote waarde aan voorlichting en verspreiding van kennis. Met behulp van EM-technologie (Effectieve Micro-organismen als verzamelbegrip voor de gebruikte micro-organismen) produceert Multikraft ecologische producten met duurzame voordelen voor mens, dier en milieu.

Al sinds de oprichting van het bedrijf Multikraft ligt de focus op de zoektocht naar ecologische alternatieven en duurzame oplossingen, destijds nog met name op het gebied van landbouw en diervoeder. Tegenwoordig werken we met de natuur als voorbeeld, we ondersteunen haar vernieuwing en versterken natuurlijke processen. De basis voor het functioneren van deze processen zijn de kleinste levende wezens, de micro-organismen – strikt genomen vormen zij de basis van al het leven.

Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van EM-technologie biedt Multikraft een scala aan producten van de hoogste kwaliteit, die op het gebied van tuin, landbouw, huishouden, reiniging, dierhouderij, lichaamsverzorging en welzijn (watervitalisering, voedingsupplementen) worden ingezet.

De kleinste levende wezens, de micro-organismen, beïnvloeden de gehele natuurlijke kringloop en zodoende de bodemkwaliteit.

Het is ons doel om storingen die door omgevingsinvloeden zijn ontstaan met behulp van Effectieve Micro-organismen te compenseren, om zo de water-, lucht- en bodemkwaliteit duurzaam te verbeteren en een actieve bijdrage aan klimaat- en milieubescherming te leveren. Onze producten zijn vloeistofconcentraten en poeders/substraten. Ze worden onder de strengste kwaliteitseisen uitsluitend in Oostenrijk op basis van Effectieve Micro-organismen geproduceerd.

We nemen onze voorbeeldfunctie serieus, want alleen gezamenlijk kunnen we voor een intact en leefbaar milieu zorgen. Het ligt ons nauw aan het hart om deze vaak nieuwe weg terug naar een onvervalste natuurlijke kringloop voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom geven we onze kennis graag door aan klanten en partners. De nauwe samenwerking met bio-organisaties, milieu-academies en -organisaties zorgt voor extra synergieën.

Authenticiteit zien wij als de basis van succes en wij dragen onze principes uit op alle gebieden. Niet alleen bij onze producten maar ook op andere gebieden hechten we bij Multikraft grote waarde aan ecologie, duurzaamheid en het behoud van milieu en natuurlijke hulpbronnen. Dat verwachten we ook van onze partners en leveranciers, daarbij letten we vooral op korte vervoerswegen en energie-efficiënte productie.

1977

Oprichting van het bedrijf Multikraft met de productie en verkoop van speciaal diervoeder voor alle landbouwhuisdieren.

1986

Als pionier brengt Multikraft voor het eerst een antibioticavrij voeder op de markt, dat de boer kan inzetten zonder duurder uit te zijn. Hier speelt Multikraft al een voortrekkersrol en laat verantwoordelijkheid zien jegens de consument – in 2006 werden antibiotica in voeder algemeen verboden.

De goede ontwikkeling en marktacceptatie van antibioticavrij diervoeder voor varkens maakt de volgende stap mogelijk: Samen met het bestuur van boerenbedrijven in Hardegg in Großkadolz/Neder-Oostenrijk wordt het merkvleesprogramma "GOLDRING" ontwikkeld. Van biggenproductie tot op het bord van de consument, "GOLDRING" is het eerste merkvleesprogramma met doorlopende kwaliteitsbewaking. Het programma loopt tot de verkoop in 1993.

1997

Door de continue zoektocht naar nieuwe mogelijkheden die een beslissende bijdrage aan het herstel van het ecologische evenwicht leveren, zijn we voor het eerst met EM-technologie in aanraking gekomen.

Eerste proeven als aanvullend voedermiddel in de dierhouderij (Gefermenteerd Kruidenextract) zijn veelbelovend. De ontwikkeling van andere toepassingsgebieden gaat van start.

2007

De destijds 350 jaar oude Stumpflhof in het Opper-Oostenrijkse centrale gebied wordt de nieuwe bedrijfslocatie van Multikraft. Een typische Hausruck-hoeve wordt gerestaureerd en omgebouwd met natuurlijke materialen zoals schaapswol, riet, hennep, leem, natuursteen en naar de stand van de maan geoogst en natuurlijk behandeld Thoma-hout. Vervolgens wordt het zeer moderne productiegebouw inclusief laboratoriumruimtes voor de vervaardiging van producten met micro-organismen gebouwd.

Sinds 2009

Start van het organiseren van bijeenkomsten en tafelavonden t.b.v. verspreiding van kennis over EM. Naast regelmatige EM-cafés is er onder andere een jaarlijkse themadag en adventsmarkt met meer dan 1000 bezoekers.

2015

Aanvankelijk waren er 10 partner-handelaars, in 2015 zijn er al meer dan 900 in het Duitstalige gebied. De verkoop vindt plaats in 25 landen wereldwijd, onder andere via de dochterondernemingen bioNrg in Italië en Multikraft Australia.

2016

Het grootste kennisportaal over Effectieve Micro-organismen gaat online.

2017/2018

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, hadden we meer ruimte nodig voor de productie en opslag van onze producten en daarom is de Stumpflhof uitgebreid. In een bouwfase van zeven maanden werden productie, magazijn, logistiek en kantoorruimte uitgebreid. Daarnaast is er een apart paviljoen voor bezoekers en evenementen gecreëerd.

2020

Multikraft is klimaatneutraal - Als bedrijf wil Multikraft een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en het milieu. Naast onze eigen klimaatneutraliteit willen we ook een rolmodel zijn voor andere bedrijven en partners en klanten ondersteunen om duurzamer en ecologischer te handelen. Zowel onze elektriciteit als onze thermische energie zijn CO2-neutraal en bijna 100 procent van ons drukwerk en onze brochures worden klimaatpositief gedrukt. De onvermijdelijke CO2-uitstoot, die bijvoorbeeld door ons verkeersvolume wordt veroorzaakt, wordt gecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!