Multikraft filosofie

Als duurzaam familiebedrijf hechten wij – in nauwe samenwerking met onze partners – grote waarde aan voorlichting en verspreiding van kennis. Met behulp van EM-technologie (Effectieve Micro-organismen als verzamelbegrip voor de gebruikte micro-organismen) produceert Multikraft ecologische producten met duurzame voordelen voor mens, dier en milieu.

Al sinds de oprichting van het bedrijf Multikraft ligt de focus op de zoektocht naar ecologische alternatieven en duurzame oplossingen, destijds nog met name op het gebied van landbouw en diervoeder. Tegenwoordig werken we met de natuur als voorbeeld, we ondersteunen haar vernieuwing en versterken natuurlijke processen. De basis voor het functioneren van deze processen zijn de kleinste levende wezens, de micro-organismen – strikt genomen vormen zij de basis van al het leven.

Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van EM-technologie biedt Multikraft een scala aan producten van de hoogste kwaliteit, die op het gebied van tuin, landbouw, huishouden, reiniging, dierhouderij, lichaamsverzorging en welzijn (watervitalisering, voedingsupplementen) worden ingezet.

De kleinste levende wezens, de micro-organismen, beïnvloeden de gehele natuurlijke kringloop en zodoende de bodemkwaliteit.

Het is ons doel om storingen die door omgevingsinvloeden zijn ontstaan met behulp van Effectieve Micro-organismen te compenseren, om zo de water-, lucht- en bodemkwaliteit duurzaam te verbeteren en een actieve bijdrage aan klimaat- en milieubescherming te leveren. Onze producten zijn vloeistofconcentraten en poeders/substraten. Ze worden onder de strengste kwaliteitseisen uitsluitend in Oostenrijk op basis van Effectieve Micro-organismen geproduceerd.

We nemen onze voorbeeldfunctie serieus, want alleen gezamenlijk kunnen we voor een intact en leefbaar milieu zorgen. Het ligt ons nauw aan het hart om deze vaak nieuwe weg terug naar een onvervalste natuurlijke kringloop voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom geven we onze kennis graag door aan klanten en partners. De nauwe samenwerking met bio-organisaties, milieu-academies en -organisaties zorgt voor extra synergieën.

Authenticiteit zien wij als de basis van succes en wij dragen onze principes uit op alle gebieden. Niet alleen bij onze producten maar ook op andere gebieden hechten we bij Multikraft grote waarde aan ecologie, duurzaamheid en het behoud van milieu en natuurlijke hulpbronnen. Dat verwachten we ook van onze partners en leveranciers, daarbij letten we vooral op korte vervoerswegen en energie-efficiënte productie.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!