Ons familiebedrijf Multikraft handelde al duurzaam en ecologisch voordat deze woorden gemeengoed werden. Alle stappen in onze meer dan 40-jarige bedrijfsgeschiedenis zijn gericht op de doelstellingen van gezonde voeding en milieubescherming. In onze bedrijfsfilosofie is ons doel om verstoringen door milieu-invloeden met behulp van effectieve micro-organismen te compenseren, stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie. Wij willen de water-, lucht- en bodemkwaliteit duurzaam verbeteren en een actieve bijdrage leveren aan klimaat- en milieubescherming.

 

Groene stroom en zonne-energie

Onze producten worden vervaardigd met behulp van alle ecologische maatregelen. Alle energiebehoeften (productie en administratie) worden gedekt door hernieuwbare grondstoffen (houtsnippers) en een zonnesysteem van 60 m2. Ook halen we elektriciteit uit groene stroom en bijna 100% van het drukwerk en de brochures zijn klimaatvriendelijk.

 

Warmtewisselaars in plaats van airconditioning

In plaats van een airconditioningsysteem in de productie en in het nieuwe kantoorgebouw werd een warmtewisselaar geïnstalleerd, de restwarmte uit het productieproces wordt hergebruikt door een warmtewisselaar.

 

#

CO2 Footprint

Zo efficiënt en ecologisch als we al zijn, stoten we nog steeds CO2 uit via ons verkeersvolume en onze transporten. Onze CO2-voetafdruk bedraagt dus ca. 3.995 ton CO2-equivalent verontreinigende stoffen per jaar. Ter illustratie: Gemiddeld veroorzaakt een Duitser door zijn levensstijl ongeveer 11 ton CO2 per jaar (Bron: The Climate Book van Esther Gonstalla).

 

CO2-neutraal

Deze onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren we met gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. Wij steunen een UN-CER-waterkrachtproject in Mali en een VCS-gecertificeerd bosbouwproject in Uruguay. Multikraft is daarmee het eerste bedrijf in onze branche dat vrijwillig zijn uitstoot onder het Kyoto-protocol compenseert en klimaatneutrale EM-producten aanbiedt.

Ter vervanging van fossiele brandstoffen werd op Senegal een waterkrachtcentrale gebouwd. Mali, Mauritanië en Senegal zullen door het project van schone energie worden voorzien. Dit verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving, wat op zijn beurt een positief effect heeft op de gezondheid van de omwonenden.
(Foto: Fokus Zukunft GmbH & Co. KG).

In plaats van bevolkt te zijn met vleesrunderen, wordt nu in totaal 21.000 hectare land beplant met bomen. De bosaanplantingen zullen worden aangelegd om hoogwaardige en duurzame houtproducten te produceren en om grote hoeveelheden kooldioxide uit de atmosfeer op te slaan. Uiteraard worden de plantages beheerd in overeenstemming met de FSC-standaard voor duurzaam bosbeheer.

De bossen bestaan voornamelijk uit Eucalyptus grandis-plantages, die worden gekapt en verdund om vervolgens te worden gebruikt voor het zagen en fineren.

(Foto: Fokus Zukunft GmbH & Co. KG).

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!