Eerste behandeling voor natuurvijver en recreatieplas

Om ervoor te zorgen dat de regeneratieve microbiologie overheerst, dat de rottingsprocessen blijvend verminderd worden en dat het afbreken van slib gestart wordt, is gebleken dat in het eerste jaar meerdere behandelingen (3 tot 5 keer) uitgevoerd moeten worden.

Eerste behandelingen

  • L
  • L
  • EM Actief
  • eMB Starter

Toepassing

EM Actief en eMB Starter met water mengen en vervolgens zo sterk verdunnen tot de oplossing optimaal over het gehele vijveroppervlak verspreid kan worden. (De aangegeven hoeveelheid EM Actief en eMB Starter in verhouding van minimaal 1:5 met vijverwater mengen en over het vijveroppervlak sproeien.)

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

De behandelingen kunnen het hele jaar door uitgevoerd worden, waarbij de watertemperaturen niet lager mogen zijn dan 5 °C. De meeste behandelingen worden echter in het voorjaar resp. de herfst gestart.

De behandelingen moeten met een tussenpoos van ca. 4 weken worden uitgevoerd, tot het rottingsslik, dat zuurstofdepletie veroorzaakt, volledig in een groenachtig resp. rood-bruin, geurloos slib is omgezet. Daarna kunnen de behandelingen verminderd worden.

TIP

Bij de eerste behandeling adviseren we bovendien het gebruik van 100 kg Bokashi gedroogd zonder kafjes, die vlak verspreid wordt over de plaatsen die het meest met slib belast zijn.

Vervolgbehandeling voor een stabiele balans

Verdere behandelingen behouden de regeneratieve microbiologie en bevorderen het afbreken van slib.

Vervolgbehandeling

  • L
  • L
  • EM Actief
  • eMB Starter

Toepassing

EM Actief en eMB Starter met water mengen en vervolgens zo sterk verdunnen tot de oplossing optimaal over het gehele vijveroppervlak verspreid kan worden. (De aangegeven hoeveelheid EM Actief en eMB Starter in verhouding van minimaal 1:5 met vijverwater mengen en over het vijveroppervlak sproeien.)

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Afhankelijk van de slibdikte moeten de behandelingen minimaal 1 keer per jaar voortgezet worden.

TIP

Idealiter in het voorjaar.

Aanvullende behandeling met EM-Dangos

De EM-Dangos worden gebruikt voor snelle slibvermindering in vijvers en wateren.

Aanvullende behandeling voor slibvermindering

Toepassing

Voor 50 tot 60 vuistgrote ballen: Meng 20 kg primair steenmeel, 1 kg EM keramisch poeder en 5 L EM Aktiv goed door elkaar en vorm vuistgrote ballen. Laat ze gedurende ten minste 2-4 weken zonder direct zonlicht fermenteren op een goed geventileerde plaats (bv. zolder, hooizolder, garage) bij ten minste 15 °C, totdat zich bruinzwarte vlekken vormen. Voeg de EM-Dangos toe aan ondiepe waterzones en plantenzones in zwemwater, en verdeel gelijkmatig over de hele vijver in sterk verzilt viswater.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij zwemwater: 2 tot 3 keer per jaar.

Bij viswater met veel slib: 2 tot 3 keer per jaar.

TIP

Bij langere opslag wordt bovendien goede witschimmel ontwikkeld, net zoals de edele schimmel bij de kaasproductie.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!