Humusopbouw met Terra Preta-technologie

Terra Preta-substraat wordt in de aarde ingewerkt of als vaste mest verdeeld. Daardoor wordt een zeer voedingsstofrijke bodem voor veldvruchten, bloemen en planten gevormd.

1e stap - Productie van Terra Preta-substraat

 • L
 • L
 • MK Bodem
 • Houtskoolgruis

Toepassing

Alle organische materialen in de eerste stap minstens 1 maand anaeroob met MK Bodem en houtskool in luchtdichte tonnen of silo's fermenteren. Daarna het mengsel met direct bodemcontact en tegen regen beschermd minimaal 6 maanden laten fermenteren.

Tip

Houtskoolgruis nooit direct in de bodem inwerken, aangezien dit voedingsstoffen onttrekt en opslaat. Door de fermentatie met organisch materiaal werkt het als opslag voor voedingsstoffen en geeft deze af aan de bodem.

2e stap - Verspreiden van Terra Preta-substraat

 • - t
 • Terra Preta-substraat

Toepassing

Op velden, grasland en weiden aanbrengen en in de aarde inwerken. Na een week kan worden aangeplant of gezaaid.

Productie van EM-compost (Bokashi) voor de bemesting

Deze methode versnelt de rijping van organisch materiaal, onderdrukt rotting en voorkomt onaangename geurtjes. Bokashi is optimale mest voor verbetering van de bodem.

1e stap - Opbouwen van de composthoop

 • 1 L
 • 65 %
 • 35 %
 • EM Actief per m3
 • biogeen afval
 • structuurmateriaal zoals stro, struiksnoeisel, loof

Toepassing

Tijdens het keren met een EM Actief oplossing (1:10 tot 1:100 met water verdund) besproeien en goed mengen.

Tip

Als het materiaal te vochtig is, moet het nogmaals worden gekeerd. Voor het opnieuw starten van de fermentatie aanvullend met 0,1 liter EM Actief per m³ besproeien.

2e stap - Fermentatiefase

Toepassing

Vanaf het voorjaar tot aan de herfst 6-8 weken, in de winter 8-10 weken zonder verdere werkstappen laten fermenteren.

3e stap - Verspreiden van Bokashi

Toepassing

De aangenaam zurig ruikende inhoud oppervlakkig verspreiden of inploegen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Na 2-4 weken is de Bokashi veraard en vormt een bijzonder voedingsstofrijke bodem.

Tip

Vanwege de zure pH-waarde van verse Bokashi pas na een week planten of zaaien.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!