Zaaizaad behandelen als natuurlijke bescherming

Het behandelen van zaaizaad verkort de kiemduur, verhoogt het kiemvermogen en zorgt voor een gelijkmatig opkomen van het zaad. Aan het oppervlak van het zaaizaad wordt een beter milieu gevormd.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

De oplossing mengen met het zaaizaad. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Säschlitzbehandlung

Durch die Säschlitzbehandlung wird das Bodenleben aktiviert, die Wurzelbildung gestärkt und die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöht.

Anwendung

 • L
 • L
 • L
 • kg
 • L
 • BB Bodem
 • Terrafert Bodem
 • MK 5
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

In einem Arbeitsgang erfolgt säen und besprühem der abgelegten Saatgutkörner mit der Sprühlösung. Anschließend werden die gesäten und besprühten Reihen verschlossen.

Blad- en bodembehandeling voor het versterken van de planten en voor de humusopbouw

Met de gerichte versterking kunnen reeds in het vroege bladstadium de basis voor de verhoging van opbrengst en kwaliteit van de oogst alsmede de waterhuishouding worden geoptimaliseerd.

Versterking van de planten door besproeien van de bladeren

 • L
 • BB Blad

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke waterhoeveelheid vermengen en uitsproeien. Met een hoog risico op infectie elk 1,5 L MK 5 en Terrafert Blad

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Uiterlijk vanaf het 2-4-bladstadium, vanaf vegetatiebegin resp. bij hogere kans op ziekten. Met tussenpozen elke 10-14 dagen (per gewas 3 tot 5 keer).

Inwerken van de oogstresten, groenbemesting en dierlijke mest

 • L
 • L
 • BB Bodem
 • Water (minstens)

Toepassing

Gehakseld stro resp. strostoppels met de oplossing van BB Bodem en water besproeien en direct inwerken.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien. 

Tip

Als alternatief kan ook 50 liter BB Bodem / ha samen met de gier worden verspreid.

Behandeling van de oogstresten om verrotting te voorkomen

Het besproeien of direct verspreiden met gier voorkomt verrotting en zet het resterende stro sneller om in humus.

Besproeien

 • L
 • - L
 • BB Bodem
 • Water

Toepassing

Spuit de fijngehakte stro- of strostoppels met het mengsel van BB Bodem en water en werk onmiddellijk in. Door middel van een diepvriezer, waarin aan de voorzijde een giek met sproeiers is gemonteerd, wordt 30 L BB Bodem op de organische massa gespoten en 30 L BB Bodem door de sproeiers direct achter de koeler in de grond gespoten.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Tip

Als alternatief kan ook 50 liter BB Bodem / ha samen met de gier worden verspreid.

Behandeling van de groenbemesting ter bevordering van het afbreken van organische substanties

Het besproeien van de tussengewassen voor het inwerken bevordert het omzetten van organische substanties en voorkomt rottingsprocessen in de bodem.

Groenbemesting besproeien

 • L
 • - L
 • BB Bodem
 • Water

Toepassing

BB Bodem met water mengen en de groenbemesting besproeien. Direct met een cultivator of schijveneg inwerken.

Toevoegen van Bokashi of vaste mest voor de bemesting

Door het besproeien wordt sneller een stabiel milieu opgebouwd en het omzetten van de organische massa in humus wordt bevorderd.

1e stap - Mesten met Bokashi

 • - t
 • - t
 • Bokashi
 • ZeoBas (oergesteentemeel)

Toepassing

De hoeveelheid Bokashi is afhankelijk van aanwezig materiaal en voedingsstofbehoefte van het gewas – samen met het oergesteentemeel op het veld verspreiden.

2e stap - Aangieten van de organische mest

 • L
 • - L
 • BB Bodem
 • Water

Toepassing

BB Bodem met water mengen en over het verspreide organische materiaal sproeien. Aansluitend met cultivator, schijveneg of ploeg ca. 5-10 cm inwerken.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Afhankelijk van de vruchtwisseling 1 tot 2 keer per jaar na de oogst resp. voor het uitzaaien. Voor de neutralisatie van de pH-waarde Bokashi 1-2 weken voor het uitzaaien/beplanten verspreiden.

Tip

Door de Bokashi en het aangieten wordt het kiemen van onkruid gestimuleerd. Dit kan voorafgaand aan het uitzaaien/beplanten mechanisch worden bewerkt.

De precieze toepassing voor het produceren van Bokashi (EM compost) vindt u hier.

Mesten met gier voor de bodemverbetering

Met EM-technologie behandelde gier bevat aanzienlijk minder verrottingsstoffen en geeft minder voedingsstoffen af aan de lucht. Het aanvullend aangebrachte BB Bodem activeert het bodemleven.

Gier met BB Bodem vermengen

 • L
 • BB Bodem

Toepassing

BB Bodem vlak voor het verspreiden in de gier aanbrengen.

Tip

In combinatie met houtskoolgruis reduceert deze toepassing het uitspoelen van de voedingsstoffen.

Zaaizaad- en bladbehandeling van koolzaad voor versterking van de planten

De behandeling via het blad zorgt voor optimale overwinteringsvoorwaarden, verbetert de waterhuishouding en versterkt de wortelhals- en wortelvorming.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

De oplossing mengen met het zaaizaad. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Bodem
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Eenmalige behandeling in de herfst. Voorjaarsbehandeling 2 keer elke 10-14 dagen. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van wintergraan voor versterking van de planten

De behandeling via het blad zorgt voor optimale overwinteringsvoorwaarden, reduceert de kans op ziekten door de weerstand te versterken en verhoogt het proteïnegehalte.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

De oplossing mengen met het zaaizaad. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Bodem
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Eenmalige behandeling in de herfst. Voorjaarsbehandeling 2 keer elke 10-14 dagen. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van zomergraan voor versterking van de planten

De behandeling via het blad reduceert de kans op ziekten door de weerstand te versterken.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

Afhankelijk van het gewas in verhouding 1:1 met het zaaizaad mengen. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Bodem
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 10-14 dagen. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Knol- en bladbehandeling van aardappelen voor versterking van de planten

De behandeling zorgt voor een gelijkmatigere knolvorming, voorkomt rotting van de moederknol en maakt de plant minder vatbaar voor blad- en knolrot.

Behandelen

 • L
 • - kg
 • L
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

BB Bodem met water en ZeoBas ultrafijn vermengen. Met de gieter over de bunker verdelen of bij het planten met automatische behandelinrichting besproeien.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 7-10 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van suikerbieten voor versterking van de planten

De behandeling zorgt voor gezondere en vitalere planten en maakt ze daardoor minder vatbaar voor typische bietenziekten. Bovendien wordt de waterhuishouding verbeterd.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

De oplossing mengen met het zaaizaad. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 7-10 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van mais voor versterking van de planten

De behandeling zorgt voor gezondere en vitalere planten en verbetert de waterhuishouding. Bovendien worden zetmeelgehalte en voederwaarde verhoogd.

Behandelen

 • 200 ml
 • 200 ml
 • BB Bodem
 • Water

Toepassing

BB Bodem met water vermengen. Met de gieter over de bunker verdelen of bij het planten met automatische behandelinrichting besproeien.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 7-10 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Saatgutbeizung und Blattbehandlung von Hirse zur Pflanzenstärkung

Gesündere und vitalere Pflanzen sowie verbesserter Wasserhaushalt. Steigert den Stärkegehalt und Futterwert.

Saatgut Beizen

 • 200 ml
 • 200 ml
 • BB Bodem
 • Water

Toepassing

BB Boden mit Wasser im Verhältnis 1:1 in der Mischmaschine zufügen. Anschließend ultrafeines Urgesteinsmehl (ZeoBas ultrafein) beimengen, bis das Saatgut wieder rieselfähig ist.

Widerstandskraft über das Blatt stärken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blatt und BB Multical mit der technisch notwendigen Menge Wasser vermischen und aussprühen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 7-10 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van sojabonen voor versterking van de planten

Een versterkte wortelvorming met dichte vertakking bevordert een snelle knobbeltjesvorming en aanzet van peulen. Ook de voederwaarde wordt verhoogd.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

BB Bodem met water in de mengmachine doen. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Eerste behandeling in het 4-6-bladstadium. Voorjaarsbehandeling 3 keer elke 7-10 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van zonnebloemen voor versterking van de planten

De behandeling zorgt voor gezondere en vitalere planten en verbetert de waterhuishouding. Bovendien wordt het oliegehalte verhoogd.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

De oplossing mengen met het zaaizaad. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Vanaf het 2-bladstadium in tussenpozen 3 keer elke 10-14 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Zaaizaad- en bladbehandeling van pompoenen voor versterking van de planten

De behandeling zorgt voor gezondere en vitalere planten en verbetert de waterhuishouding. Bovendien wordt het oliegehalte verhoogd.

Zaaizaad behandelen

Zaaizaad

 • ml
 • kg
 • ml
 • BB Bodem
 • ZeoBas ultrafijn (oergesteentemeel)
 • Water

Toepassing

Afhankelijk van het gewas in verhouding 1:1 met het zaaizaad mengen. Aansluitend ZeoBas ultrafijn bijmengen tot het zaaizaad weer strooibaar is.

Weerstand via het blad versterken

 • L
 • kg
 • BB Blad
 • BB Multical

Toepassing

BB Blad en BB Multical met de technisch noodzakelijke hoeveelheid water vermengen en uitsproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Vanaf het 2-3-bladstadium in tussenpozen 3 keer elke 10-14 dagen, bij hogere kans op ziekten optioneel 4 keer. Bij voorkeur 's avonds of vroeg in de ochtend – niet in de felle zon – uitsproeien.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!