Werking en voordelen in de landbouw en akkerbouw

Effectieve Micro-organismen bieden zowel in de conventionele als biologische landbouw een breed toepassingsspectrum. Ze zorgen voor een optimaal milieu in de bodem en op het bladoppervlak, tegelijkertijd activeren ze het bodemleven, wat een snellere opwarming van de bodem en een vervroegd vegetatiebegin in het voorjaar met zich meebrengt.

  • Verhoging van de humusopbouw
  • Verbetering van de rijpheid van de bodem en daardoor minder uitspoeling
  • Snellere opwarming van de bodem
  • Vitalere en resistentere planten
  • Geen enkele belasting van het grondwater
  • Rijke opbrengst met kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen
  • Reductie van de kosten voor meststoffen

Toepassingen voor

Onze producten kunnen vanwege hun complexiteit helaas noch als korrel noch gevriesdroogd worden gebruikt. Volgens de actuele stand van de technologie gaan dan veel goede eigenschappen verloren.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Ja, onze producten zijn zeer stabiel en kunnen gedurende een bepaalde tijd (<12 uur) met conventionele herbiciden/pesticiden worden gebruikt. Maar het is belangrijk dat ze alleen aan de verdunde oplossing worden toegevoegd, dit betekent helemaal op het einde in de sproei- of gietoplossing toevoegen.
Bij sproeibehandelingen moeten ze als laatste component in de spuit worden bijgevuld, als giettoevoeging bij voorkeur automatisch in de sproeierleiding doseren, in elk geval niet samen met geconcentreerde mest in de mestmenger vullen.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!