Werking en voordelen in de landbouw en akkerbouw

Effectieve Micro-organismen bieden zowel in de conventionele als biologische landbouw een breed toepassingsspectrum. Ze zorgen voor een optimaal milieu in de bodem en op het bladoppervlak, tegelijkertijd activeren ze het bodemleven, wat een snellere opwarming van de bodem en een vervroegd vegetatiebegin in het voorjaar met zich meebrengt.

  • Verhoging van de humusopbouw
  • Verbetering van de rijpheid van de bodem en daardoor minder uitspoeling
  • Snellere opwarming van de bodem
  • Vitalere en resistentere planten
  • Geen enkele belasting van het grondwater
  • Rijke opbrengst met kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen
  • Reductie van de kosten voor meststoffen

Toepassingen voor

Onze producten kunnen vanwege hun complexiteit helaas noch als korrel noch gevriesdroogd worden gebruikt. Volgens de actuele stand van de technologie gaan dan veel goede eigenschappen verloren.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Ja, onze producten zijn zeer stabiel en kunnen gedurende een bepaalde tijd (<12 uur) met conventionele herbiciden/pesticiden worden gebruikt. Maar het is belangrijk dat ze alleen aan de verdunde oplossing worden toegevoegd, dit betekent helemaal op het einde in de sproei- of gietoplossing toevoegen.
Bij sproeibehandelingen moeten ze als laatste component in de spuit worden bijgevuld, als giettoevoeging bij voorkeur automatisch in de sproeierleiding doseren, in elk geval niet samen met geconcentreerde mest in de mestmenger vullen.

Stro- en bodembehandeling met effectieve micro-organismen - 50 % mycotoxinevermindering.

Effectieve micro-organismen (EM) in de landbouw bevorderen de regeneratieve krachten van de natuur en zijn bijzonder effectief in de anaerobe zone van de bodem. Door gewasresten te behandelen met MK Soil (EM Active) wordt verrotting tegengegaan en wordt het opgenomen organisch materiaal sneller en gemakkelijker omgezet in humus. Een snellere opwarming van de bodem in het voorjaar en dus vroegere teeltmomenten zijn het resultaat van deze toepassing. Ook de vermindering van vomitoxine tot 50 % levert duidelijke resultaten op, ziekteverwekkende organismen (bv. Fusarium-schimmels) worden duidelijk onderdrukt.

Biologisch zaaigoed - cultuurgoed en economische factor

Biologisch geteelde groenten, kruiden en bloemenspecialiteiten zijn tegenwoordig veel meer in trek in kwekerijen dan enkele jaren geleden. Klanten kiezen steeds vaker voor biologische producten, en ook zeldzaamheden voor het balkon, het terras of de huis tuin worden steeds populairder. Biologische zaadresistente rassen spelen nu al een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse tuinbouw en zullen in de toekomst nog belangrijker worden, omdat het duidelijk is dat alleen zaadresistente rassen generaties lang kwaliteit garanderen. In tegenstelling tot hybride rassen geven zaadresistente rassen hun eigenschappen door aan de volgende generaties. Dit betekent dat zij op een verstandige manier kunnen worden verspreid. Ook gezonde bodems en substraten zijn daarvoor onontbeerlijk. Dat blijkt uit de praktijkervaring van het Opper-Oostenrijkse familiebedrijf Multikraft, dat zich altijd heeft gericht op duurzame kwaliteit.

Een ecologische houding en duurzame rassenontwikkeling worden dus basisvereisten voor de tuinier om aan al deze eisen te voldoen, zijn eigen zaden te verkrijgen en regionaal aangepaste rassen te ontwikkelen. Het is ook van essentieel belang om in sets te telen, zodat het hele seizoen door oogstbare producten worden geproduceerd. Om alles vlot te laten verlopen worden eenvoudige middelen gebruikt: EM-keramiekpoeder wordt aan de zaden toegevoegd en ondersteunt hun kiemkracht. Voor blijvende positieve resultaten wordt het zaad besproeid met de Multikraft-producten MK Soil en Terrafert Soil inclusief EM-keramiekpoeder. De resultaten zijn duidelijk te zien! De zaden ontkiemen aanzienlijk beter en gelijkmatiger.

Gezonde bodem, sterke planten met Plant Power producten - EM Landbouw

Plantversterkende middelen met Effectieve Micro-organismen (bijv. EM-Actief), zoals Multikraft die in de Plant Power Profi-lijn aanbiedt, worden op grote schaal met veel succes gebruikt voor sierplanten, groenteteelt of houtige gewassen - zowel in conventionele als biologische landbouwbedrijven. Zij bevorderen de gezondheid en de groei van planten, verhogen hun stressbestendigheid, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een ecologisch evenwicht. De Plant Power-producten van Multikraft worden ofwel met het irrigatiewater toegediend, waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd, ofwel op de planten gesproeid, waardoor een soort beschermlaag wordt gevormd. Op die manier worden planten via de wortel - die de in de grond aanwezige voedingsstoffen beter kan opnemen - en het blad versterkt en ontwikkelen zij zo een natuurlijke afweer tegen ongedierte en schimmels.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!