Stalreiniging en stalhygiëne

De eerste reiniging en regelmatige strooiselbehandeling leidt tot kolonisatie door positieve micro-organismen, die stank, vliegenplagen en verrotting voorkomen.

1e stap - Voor het stallen

Water

 • ml
 • L
 • eMC Stalreiniger
 • Water

Toepassing

De mix in de vulvoorziening van de hogedrukreiniger gieten en de stal grondig reinigen en uitspoelen.

TIP

Hoeken en voegen niet vergeten, omdat zich daar veel kiemen koloniseren.

2e stap - Voor het stallen

 • L
 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Water

Toepassing

FKE met water verdund uitsproeien – een optimale verdeling in de stal is belangrijk. Ventilatiekanalen, dakkieren etc. niet vergeten.

3e stap - Regelmatig sproeien

 • L
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE puur of met water verdund uitsproeien – een optimale verdeling in de stal is belangrijk.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Twee tot drie keer per week.

TIP

Op plaatsen waar gepoept en geürineerd wordt wat meer opsproeien.

Bij zaagsel: Strooisel wat meer besproeien, omdat dit zeer veel opzuigt.

 

Behandeling van gier en mest

De stalmest wordt regelmatig besproeid. Het verspreiden van de mest bindt stikstof in de bodem, door de gemeenschappelijke toepassing van houtskoolgruis en EM-technologie wordt permanente humus in de bodem opgebouwd.

Gierbehandeling

Materiaal

 • - L
 • - kg
 • - kg
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Houtskoolgruis
 • ZeoBas (oergesteentemeel)

Toepassing

FKE over gierkanalen sproeien, houtskoolgruis bijmengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minstens één keer per week.

TIP

Voor de bodemverbetering wordt aanbevolen om ZeoBas (oergesteentemeel) toe te voegen. Belangrijk – ZeoBas (oergesteentemeel) pas vlak voor het verspreiden aan de gier toevoegen en de ligvlakken van de dieren niet met houtskoolgruis bestrooien, omdat dit tot zwartkleuring kan leiden.

Mestbehandeling

Materiaal

 • - L
 • - kg
 • - kg
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)
 • Houtskoolgruis
 • ZeoBas (oergesteentemeel)

Toepassing

FKE over vaste mest sproeien en houtskoolgruis bijmengen.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minstens één keer per week.

TIP

Voor de bodemverbetering wordt aanbevolen om aanvullend ZeoBas (oergesteentemeel) toe te voegen. Belangrijk – ZeoBas (oergesteentemeel) pas vlak voor het verspreiden aan de vaste mest toevoegen en de ligvlakken van de dieren niet met houtskoolgruis bestrooien, omdat dit tot zwartkleuring kan leiden.

Behandeling van weiden

Het besproeien zorgt voor een weelderige groei van het gras met een dichte grasnerf. Zuring wordt teruggedrongen en planten bevatten meer antioxidanten en bioactieve stoffen.

Besproeien

 • L
 • L
 • MK Bodem
 • Water (ten minste) overeenkomstig de technische dosering

Toepassing

MK Bodem met het water mengen en met de MK Bodem oplossing besproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Iedere keer na het grasmaaien, bij voorkeur 's avonds of 's ochtends (niet bij sterke zonnestraling) gebruiken.

TIP

Als alternatief kan 50 liter MK Bodem/ha ook tegelijk met de vaste mest over het land worden gespreid.

Verbetering van de waterkwaliteit

Ook in de dierhouderij speelt de kwaliteit van het drinkwater een grote rol. De waterkwaliteit kan al in de put of leiding verbeterd worden.

Waterleiding

 • 1 stuks
 • EM Keramiek waterreactor

Toepassing

De EM Keramiek waterreactor in de leiding (laten) monteren – 5 stuks EM Keramiek 35-mm-pipes, 2 magneten en 2 spiralen ondersteunen elkaar in hun werking.

Tip

Voor een nog betere waterkwaliteit kan de EM Keramiek wervelaar professioneel in de toevoerleidingen gemonteerd laten worden – Let op: Stroomrichting van het water in acht nemen.

EM Keramiek waterreactor en wervelaar hebben een onbeperkte houdbaarheid. Zij moeten eenmaal per jaar worden gedemonteerd en schoongemaakt.

Put en watertank

doorstromend water

 • Zak
 • Pkg.
 • EM Keramiek grijze pipes
 • EM Keramiek 35-mm-pipes

Toepassing

Hang de EM Keramiek grijze pipes altijd samen met de EM Keramiek 35-mm-pipes op een punt in de waterput waar ze goed omgeven worden door het water.

Tip

Hoe lager de pipes aangebracht kunnen worden, des te beter is de werking.

Het voeren van schapen en geiten

Ter bevordering van de eetlust wordt FKE (Gefermenteerd Kruidenextract) direct in het voer gemengd. 0,5% houtskoolgruis (basisdroogvoer) bindt ammoniak en voedingsstoffen in gier of vaste mest.

Voeren

Dier/dieren

 • ml
 • FKE (Gefermenteerd Kruidenextract)

Toepassing

FKE dagelijks met het voer mengen.

TIP

In de praktijk heeft zich nog een andere mix bewezen: 79 liter water, 20 kg gesneden bieten en 1 liter FKE. De mix een nacht laten weken en dan 1,5 liter per dier/dag toedienen.

In stresssituaties (bijv.: geboorte, transport)

Dier/dieren

 • g
 • Topdress

Toepassing

Topdress aanvullend dagelijks aan het voer toevoegen.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!