Geurverwijdering in pompstations, buizen, drukleidingen

Het regelmatige gebruik voorkomt afzettingen – ook van vet – en verhindert het ontstaan van geurtjes.

Voor de doorstroom van afvalwater

 • L
 • eMB Actief

Toepassing

Met behulp van automatisch doseerstation/doseerpomp of regelmatige handmatige dosering in het pompstation of de drukleiding doseren.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minimaal 3 keer per week

TIP

Na ca. 2-8 weken (afhankelijk van de lengte van de leiding) hebben de Effectieve Micro-organismen zich zo goed in de biofilm gevestigd, dat geurtjes niet meer ontstaan en afzettingen niet meer kunnen blijven hechten.

Geurverwijdering in hallen en gesloten verwerkingsbedrijven

Het regelmatige uitsproeien reduceert blijvend het ontstaan van slechte geurtjes.

Regelmatig uitsproeien

Water

 • L
 • L
 • eMB Actief
 • Water

Toepassing

Met behulp van sproeikanon of handsproeiapparaat.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minimaal 1 keer per dag gedurende telkens 10 minuten.

TIP

Optimaal is de montage van een sproei-installatie die meerdere malen per dag automatisch kleine hoeveelheden in de ruimte sproeit.

Reducering van ophopend en drijvend slib

Deze toepassing neemt de voedingsbodem voor filamenteuze bacteriën weg, die verantwoordelijk zijn voor de vorming van drijvend slib. Ophopend en drijvend slib wordt daardoor verwijderd.

Gebruik bekkenoppervlak

Bekkenoppervlak

 • ml
 • ml
 • ml
 • eMB Actief
 • eMB Starter
 • Water

Toepassing

Op het bekkenoppervlak sproeien.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minstens 1 keer per week.

Reductie van overtollig slib

Deze toepassing reduceert ingedikt overtollig slib

Reductie overtollig slib

 • L
 • L
 • eMB Actief
 • eMB Starter

Toepassing

Eenvoudig met het ingedikte slib bij het inschakelen van de pomp in het slibreservoir (automatisch) mee doseren.

TIJDSTIP EN FREQUENTIE

Minimaal 4 weken laten staan en continu bijmengen.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!