Plantenwereld & tuin

Nee, de zwarte grond is volgens het principe van de terra preta-productie geproduceerd. Oftewel, in een fermentatieproces worden kolen 'geladen' met voedingsstoffen en vervolgens gecomposteerd.

Met EM Aktief kan men alle soorten planten begieten.

In het najaar of in het voorjaar (tot medio maart) op de stam aanbrengen.

De wachttijd is ongeveer 2 weken. Als zelfgemaakte Bokashi of Bokashi Terra niet rechtstreeks in het wortelbereik wordt begraven, dus begraven in de geul, is er geen wachttijd.

Bodemverbeteraars: - Men zou het als verbindingsschakel tussen wortels en voedingsstoffen (meststoffen zoals bijv. hoornspaanders, enz.) kunnen beschouwen - ze verbeteren de doeltreffendheid en de conditie van de grond.
Meststoffen: Zijn biologische of chemische producten met voedingsstoffen die aan planten worden toegevoegd, zodat ze beter en sneller groeien.
Door onze bodemverbeteraars worden meststoffen beter benut en hier is dan ook minder van nodig - dus de plant krijgt precies wat ze nodig heeft en voedingsstoffen zijn hierdoor niet belastend voor het milieu of het grondwater.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

In de meeste gevallen zie je al na de eerste behandeling een effect, dat echter per conditie van de vijver (modder, vertroebeling, concentratie voedingsstoffen, aantal planten, etnz.) een andere uitwerking heeft. Bij veel vijvers zijn 2-3 behandelingen nodig, tot het gewenste resultaat wordt bereikt.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

EM Actief en andere geactiveerde producten zijn vanaf het vullen in de zak in box-vaten minimaal 12 maanden houdbaar, Multikraft-producten in containers, blikken of vaten zijn vanaf vulling minimaal 9 maanden houdbaar. Tijdens opslag bij een constante temperatuur zonder contact met de lucht (bijv.: zak/box), kan de houdbaarheid ook nog de 9 of 12 maanden overschrijden.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

De gebruiksklare Effectieve Micro-organismen (EM Actief) worden geproduceerd door fermentatie van EM Urlösung, suikerrietmelasse en water en worden gebruikt als bodemverbeteraar, voor het besproeien van planten en voor het reinigen van waterinstallaties

Dierhouderij

Wij garanderen bij FKE in een bag in box een houdbaarheid van 12 maanden, in de IBC-container garanderen wij een houdbaarheid van 9 maanden. Dit is een minimale houdbaarheid die afhankelijk van de juiste opslag (constante temperatuur) ook langer kan duren.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

FHE moet bij een constante temperatuur (geen direct zonlicht en hierdoor temperatuurschommeling) worden opgeslagen en mag niet bevriezen.

EM actief mag, om juridische redenen, niet worden gevoerd aan dieren, omdat het als bodemverbeteraar is gemeld. FHE is aangegeven als bijvoer en mag daarom aan dieren worden gevoerd.

FHE moet niet als kuur worden gebruikt, echter moet altijd aan de dieren worden gevoerd om een optimale en blijvende werking te bereiken. FHE heeft ook een opbouwende eigenschap en krijgt naarmate het langer wordt gebruikt een betere werking.

Ondanks dat FKE al tot en met 35 bar is getest, adviseren wij een maximale druk van 20 bar op het mondstuk.

Landbouw & akkerbouw

Onze producten kunnen vanwege hun complexiteit helaas noch als korrel noch gevriesdroogd worden gebruikt. Volgens de actuele stand van de technologie gaan dan veel goede eigenschappen verloren.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Ja, onze producten zijn zeer stabiel en kunnen gedurende een bepaalde tijd (<12 uur) met conventionele herbiciden/pesticiden worden gebruikt. Maar het is belangrijk dat ze alleen aan de verdunde oplossing worden toegevoegd, dit betekent helemaal op het einde in de sproei- of gietoplossing toevoegen.
Bij sproeibehandelingen moeten ze als laatste component in de spuit worden bijgevuld, als giettoevoeging bij voorkeur automatisch in de sproeierleiding doseren, in elk geval niet samen met geconcentreerde mest in de mestmenger vullen.

Vijvers & wateren

Nee, gebruik alleen EM Keramik, de micro-organismen in EM Actief verstoren het (niet echt bestaande) biologische evenwicht en hierdoor kunnen algen worden gevormd. Als het toch wordt gebruikt, dan alleen in homeopathische doses.

Gebruik alleen EM Keramik, de micro-organismen in EM Aktief verstoren het (niet echt bestaande) biologische evenwicht en hierdoor kunnen algen worden gevormd. Als het toch wordt gebruikt, dan alleen in homeopathische doses.

Nee! Wij adviseren geen UV-lampen te gebruiken bij het gebruik van EM Aktiv.

Het wordt gebruikt om de weerstand van planten te verhogen en als een hulpmiddel bij fermentatie in het afzetslib, heeft een stabiliserende, antioxidante werking en bevordert de werking van de micro-organismen in de vijver.

BIO-LIT ultrafijn is een basisch kiezelhoudend diabas-steenmeel met een groot oppervlak. ZeoBas ultrafijn bestaat uit zeoliet en basalt gesteente en heeft zowel meer SiO alsmede een 10x groter oppervlak dan BIO-LIT.

Afhankelijk van de soort vijver en klimatologische situatie, is in beginsel een advies van een goed tuincentrum bij u in de buurt aan te bevelen.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

In de meeste gevallen zie je al na de eerste behandeling een effect, dat echter per conditie van de vijver (modder, vertroebeling, concentratie voedingsstoffen, aantal planten, etnz.) een andere uitwerking heeft. Bij veel vijvers zijn 2-3 behandelingen nodig, tot het gewenste resultaat wordt bereikt.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Reiniging & binnenklimaat

In principe kan de reiniger worden opgesproeid en direct weer worden afgeveegd (dit duurt sowieso al een halve minuut). Afhankelijk van de toepassing ontwikkelen de reinigers pas na 3 – 30 minuten hun optimale werking, bijv.: bij zwaar vervuilde vaat of tapijten.

Wij adviseren 10 ml eMC keukenreiniger met 1 l water te verdunnen en hier de vuile vaat mee in te sprayen. Daarnaast kan de eMC keukenreiniger in het glansspoelmiddelvakje worden gegoten – het kan het glansspoelmiddel niet volledig vervangen, maar meestal is het resultaat toereikend.

eMC Reiniger kan op alle oppervlakken worden gebruikt, die nat mogen worden gedweild. Door het gebruik van de eMC reinigers ontstaat een gezond, comfortabel milieu in uw huis - alle oppervlakken worden positief door micro-organismen bevolkt.

De eMC textielreiniger wordt aanbevolen voor wastemperaturen tot 40 °C. Voor hogere temperaturen raden wij aan in plaats daarvan eMC Wash Concentrate te gebruiken, dat even geschikt is voor alle wastemperaturen. Bovendien kan 10 - 20 ml eMC Textielreiniger aan het wasverzachtervak worden toegevoegd.

De eMC textielreiniger met een lichte citrusgeur elimineert geurtjes, reinigt en verzorgt de poriën diep en vervangt ongeveer de helft van het wasmiddel. Met een langere inwerktijd (op de vlek spuiten) kunnen zelfs hardnekkige vlekken worden verwijderd. Als de vlek licht is en Pipes Wash wordt gebruikt, kan het waspoeder geheel achterwege worden gelaten. Voor wastemperaturen boven 40 °C adviseren wij in plaats van de textielreiniger eMC Wash Concentrate te gebruiken, die voor alle temperaturen even geschikt is. Bovendien kan 10 - 20 ml eMC Textielreiniger aan het wasverzachtervak worden toegevoegd. Om de waterzuiveringsinstallatie te beschermen, moet de wasverzachter worden weggelaten.

Aan onze eMC reinigingsproducten moet doorgaans lauwwarm water worden toegevoegd en de verdunde oplossing moet binnen een week worden gebruikt.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

EM in het huishouden

In principe kan de reiniger worden opgesproeid en direct weer worden afgeveegd (dit duurt sowieso al een halve minuut). Afhankelijk van de toepassing ontwikkelen de reinigers pas na 3 – 30 minuten hun optimale werking, bijv.: bij zwaar vervuilde vaat of tapijten.

De productie van de EM Keramik is zeer kostbaar. Er wordt goede, energierijke klei (van miljoenen jaren oud plantmateriaal) gebruikt, en met Effectieve Micro-organismen gefermenteerd.

Gebruik of 10 ml eMC Keukenreiniger, 10 ml eMC Krachtreiniger, of 10 ml eMB Aktiv op 1 liter water. Giet het mengsel in de afvoer en laat het bij voorkeur een nacht inwerken.

Omdat zich in het keramiek geen levende micro-organismen bevinden, kunnen zij ook niet worden uitgespoeld. Zie de houdbaarheid hierboven.

EM Keramik vereist geen speciale reiniging en kan gemakkelijk worden gereinigd onder stromend koud of lauw water.

De houdbaarheid van de verschillende EM-Keramik pipes verschilt: EM-Keramik grijze pipes en 35-mm-pipes zijn onbeperkt houdbaar. EM-Keramik rode pipes afhankelijk van de belasting 6-12 maanden (ammonium-N) en EM-Keramik roze pipes afhankelijk van de belasting 8-10 maanden (chloor, enz.).

Bij het overgieten van de Keramik start ook de werking. Hoe langer de inwerktijd, hoe groter de werking.

Wij adviseren 10 ml eMC keukenreiniger met 1 l water te verdunnen en hier de vuile vaat mee in te sprayen. Daarnaast kan de eMC keukenreiniger in het glansspoelmiddelvakje worden gegoten – het kan het glansspoelmiddel niet volledig vervangen, maar meestal is het resultaat toereikend.

eMC Reiniger kan op alle oppervlakken worden gebruikt, die nat mogen worden gedweild. Door het gebruik van de eMC reinigers ontstaat een gezond, comfortabel milieu in uw huis - alle oppervlakken worden positief door micro-organismen bevolkt.

De eMC textielreiniger wordt aanbevolen voor wastemperaturen tot 40 °C. Voor hogere temperaturen raden wij aan in plaats daarvan eMC Wash Concentrate te gebruiken, dat even geschikt is voor alle wastemperaturen. Bovendien kan 10 - 20 ml eMC Textielreiniger aan het wasverzachtervak worden toegevoegd.

De eMC textielreiniger met een lichte citrusgeur elimineert geurtjes, reinigt en verzorgt de poriën diep en vervangt ongeveer de helft van het wasmiddel. Met een langere inwerktijd (op de vlek spuiten) kunnen zelfs hardnekkige vlekken worden verwijderd. Als de vlek licht is en Pipes Wash wordt gebruikt, kan het waspoeder geheel achterwege worden gelaten. Voor wastemperaturen boven 40 °C adviseren wij in plaats van de textielreiniger eMC Wash Concentrate te gebruiken, die voor alle temperaturen even geschikt is. Bovendien kan 10 - 20 ml eMC Textielreiniger aan het wasverzachtervak worden toegevoegd. Om de waterzuiveringsinstallatie te beschermen, moet de wasverzachter worden weggelaten.

Aan onze eMC reinigingsproducten moet doorgaans lauwwarm water worden toegevoegd en de verdunde oplossing moet binnen een week worden gebruikt.

Met EM Aktief kan men alle soorten planten begieten.

Verdunning 1: 1000. Vervolgens kan hij uitstekend worden gebruikt als bloemenmest, of naar wens tevens als afvoerreiniger.

De wachttijd is ongeveer 2 weken. Als zelfgemaakte Bokashi of Bokashi Terra niet rechtstreeks in het wortelbereik wordt begraven, dus begraven in de geul, is er geen wachttijd.

Bokashi kan al na 2 weken fermentatietijd bij kamertemperatuur in de grond worden verwerkt.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

EM Actief en andere geactiveerde producten zijn vanaf het vullen in de zak in box-vaten minimaal 12 maanden houdbaar, Multikraft-producten in containers, blikken of vaten zijn vanaf vulling minimaal 9 maanden houdbaar. Tijdens opslag bij een constante temperatuur zonder contact met de lucht (bijv.: zak/box), kan de houdbaarheid ook nog de 9 of 12 maanden overschrijden.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

De gebruiksklare Effectieve Micro-organismen (EM Actief) worden geproduceerd door fermentatie van EM Urlösung, suikerrietmelasse en water en worden gebruikt als bodemverbeteraar, voor het besproeien van planten en voor het reinigen van waterinstallaties

EM Keramiek & welzijn

De productie van de EM Keramik is zeer kostbaar. Er wordt goede, energierijke klei (van miljoenen jaren oud plantmateriaal) gebruikt, en met Effectieve Micro-organismen gefermenteerd.

Omdat zich in het keramiek geen levende micro-organismen bevinden, kunnen zij ook niet worden uitgespoeld. Zie de houdbaarheid hierboven.

EM Keramik vereist geen speciale reiniging en kan gemakkelijk worden gereinigd onder stromend koud of lauw water.

De houdbaarheid van de verschillende EM-Keramik pipes verschilt: EM-Keramik grijze pipes en 35-mm-pipes zijn onbeperkt houdbaar. EM-Keramik rode pipes afhankelijk van de belasting 6-12 maanden (ammonium-N) en EM-Keramik roze pipes afhankelijk van de belasting 8-10 maanden (chloor, enz.).

Bij het overgieten van de Keramik start ook de werking. Hoe langer de inwerktijd, hoe groter de werking.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Bouwen, sanering & renovatie

Wij adviseren de producten EM Helder Aktiv en Amron A poeder bij elke gebruikte emmer met verf bij te mengen.

Verse verf bevat vaak schadelijke stoffen die onze luchtwegen in het bijzonder aanvallen. Als EM-Keramik-poeder en Amron A door de kleur worden gemengd, worden veel van deze stoffen opgenomen en dit is merkbaar door het missen van de verfgeur.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

bioemsan natuurcosmetica

De slijtagevastheid of slijtagewaarde van de bioemsan-tandpasta is niet gemeten.
De heer Dr.med.dent. Gerhard Schneider heeft de tandpasta in zijn praktijk voldoende getest op abrasiviteit. Volgens de fijnheid van ons krijt (het betreft geprecipiteerd calciumcarbonaat met een deeltjesgrootte van 3 µm) - concluderend, kunnen we volgens de informatie van de kalkfabriek uitgaan van een zeer lage schuring van ongeveer 50 tot 60. Wij kopen dit bijzonder fijngemalen krijt direct van de kalkfabriek, omdat dit krijt niet ergens anders op de markt beschikbaar is.

De homeopathische tandpasta bevat geen Romeinse kamille en in plaats van pepermunt wordt aarmunt gebruikt. De werking is hetzelfde.

Manju fermentatiedrank

Wij adviseren om Manju niet in de koelkast te bewaren, omdat dit te koud is en er een te hoge straling aanwezig is. Bij voorkeur donker en koeler dan de kamertemperatuur bewaren.

De inhoud is Manju. Het is gewoon een andere verpakking.

Ja, bij de aankoop van 10 flessen, krijgt men 1 extra fles GRATIS.

Compostering & afvalwater

Gebruik of 10 ml eMC Keukenreiniger, 10 ml eMC Krachtreiniger, of 10 ml eMB Aktiv op 1 liter water. Giet het mengsel in de afvoer en laat het bij voorkeur een nacht inwerken.

Terugbrengen van sterke geuren van pompstations, terugdringen van slib of opeengehoopt slib en minder corrosie in het riool of de zuiveringsinstallatie.

eMB is een merknaam en heeft geen speciale betekenis.

eMB producten bevatten aanvullende micro-organismen voor het scheiden van oliën, vetten en cellulose. De producten zijn vooral geschikt voor de zuivering van afvalwater, om slechte geuren te verhelpen en voor de versnelling van composteerprocessen bij de afvalverwerking.

Na fermentatie moet de pH-waarde tussen 3,5 – 3,8 liggen.

EM Aktief is als bodemverbeteraar en FHE als bijvoer goedgekeurd en niet als levensmiddel. Voor inname hebben wij de als levensmiddel goedgekeurde producten Manju en Multi Impuls.

Het betreft hier afgezette gistdeeltjes. Dit heeft geen invloed op de productkwaliteit.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!