Mededelingen aangaande gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en voelen ons daarom verplicht te zorgen voor gegevensbescherming. Hierna informeren wij u over onze bepalingen en maatregelen aangaande gegevensbescherming.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over de inhoudelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer alsmede alle bestandsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert en wanneer u een account aanmaakt.
Statistische gegevens, die wij onder andere tijdens uw bezoek aan onze webshop verzamelen en die niet direct aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, vallen hier niet onder. Dit zijn bijv. statistieken over welke pagina's van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van de Multikraft-shop bezoeken.

1.2 Contactpersoon voor gegevensbescherming - verantwoordelijke instantie
Voor opmerkingen en vragen over ons privacybeleid of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan direct contact met ons op: (bijv. via e-mail: info@multikraft.at, Fax: +43 7247 50 250-900 of per brief: Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, Oostenrijk). Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen over bevoegdheden, blokkering of verwijdering van gegevens.

1.3 Klantaccount
Wij maken voor elke klant die zich juist registreert, een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens (klantaccount). Hier kunt u alle gegevens van uw verwerkte, open en recent verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens alsmede de nieuwsbrief beheren. U stemt ermee in om de persoonlijke toegangsinformatie vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan onbevoegde derden. Voor misbruik van wachtwoorden zijn wij niet aansprakelijk, tenzij het misbruik door ons is veroorzaakt.

1.4 Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons! Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor het gehele proces van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor onze service, technische administratie alsmede voor marketingdoeleinden.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden bekendgemaakt of anderszins overgedragen in het geval, dat dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling of de facturering of wanneer u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Uw juiste naam-, adres- en betalingsgegevens hebben we nodig voor de correcte verwerking van uw bestelling. We hebben uw e-mailadres nodig voor de bevestiging van de ontvangst van de bestelling en om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken deze ook voor uw identificatie (klantaanmelding). Bovendien ontvangt u via uw e-mailadres een bevestiging van uw bestelling en de verzending.
Uw persoonlijke gegevens worden gewist,
• voor zover wettelijke bewaarplicht dit niet toestaat en wanneer u hebt aangegeven dat ze gewist moeten worden.
• als uw gegevens voor de uitvoering van de met de opslag bedoelde doel niet meer noodzakelijk zijn of wanneer de opslag van uw gegevens door andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

1.5 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

1.5.1 Nieuwsbrief
Als u zich voor een van onze nieuwsbrieven hebt aangemeld, gebruiken we het door u opgegeven e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden voor de overdracht van informatie en diensten aan u.
Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen, door u via de afmeldlink (vindt u onderaan elke nieuwsbrief) af te melden.
Natuurlijk kunt u ook een schriftelijke kennisgeving sturen (bijv. via e-mail :. info@multikraft.at, Fax: +43 7247 50 250-900 of per brief: Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, Oostenrijk).

1.5.2. Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw herroepingsrecht:
Wanneer wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u deze niet hebt herroepen, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen over vergelijkbare producten, zoals de al gekochte, uit ons assortiment via e-mail toe te sturen. U kunt altijd bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een e-mail aan de hieronder beschreven contactmogelijkheden of via een hiervoor aanwezige link in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan die voor verzending volgens de basistarieven. Een schriftelijke kennisgeving aan ons (bijv. via e-mail :. info@multikraft.at, Fax: +43 7247 50 250-900 of per brief: Multikraft Produktions-und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, Oostenrijk) volstaat.

1.5.3 Kansspellen, markt- en opinieonderzoek
In kansspellen gebruiken wij uw gegevens voor het doel van de winkennisgeving en de reclame voor onze aanbiedingen. Meer gedetailleerde informatie vindt u over het betreffende kansspel in de deelnamevoorwaarden.

2. Gebruik van cookies

3. Webanalyse

4. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden middels een encryptie. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor uw klantaanmelding. Wij maken hierbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Wij beveiligen onze website en andere systemen middels technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden - absolute bescherming kan helaas niet worden gegarandeerd.

5. Recht van de betrokkene

Overeenkomstig § 26 De wet bescherming persoonsgegevens 2000 hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens, alsook eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens.
De bescherming van uw gegevens vinden wij zeer belangrijk! Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet zullen worden vrijgegeven aan derden, stuurt u uw verzoek per e-mail, per fax of schriftelijk met een duidelijke identificatie van uw persoon:

Multikraft Produktions- und HandelsgmbH
Sulzbach 17
4632 Pichl bei Wels
Fax: 43 7247 50250-900
E-mail: info@mutikraft.at

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!