Van nature geïnteresseerd.

Alles wat goed is, moet een goede basis hebben. Daarom hebben we besloten om onze producten alleen met vakmensen en gefundeerde knowhow te ontwikkelen. Daarvoor grijpen we terug op hoogleraren en wetenschappers, die onze producten neutraal in praktijktests laten werken en daar studies over schrijven. Deze samenwerking geeft ons feedback voor het gebruik van de producten in de praktijk en de verdere productontwikkeling ter verbetering van de effectiviteit.

Daardoor verzekeren we ons continu van de actueelste en beste knowhow en kunnen zo leidend blijven in ontwikkeling en onderzoek op het gebied van Effectieve Micro-organismen.

 • Geboren in 1938
 • Promotie in 1970
 • Professor op het gebied van procestechniek sinds 1978 aan hogeschool FH Weihenstephan/Triesdorf, West-Duitsland
 • Emeritaat in 2002

Zijn onderzoeksprioriteiten zijn: technieken voor de ecologische landbouw (thermische onkruidbestrijding), elektrochemische levensmiddelenkwaliteit (bio-elektronische verbanden tussen levensmiddelenkwaliteit, voeding en gezondheid, vastgesteld door redoxmeting), fermentatieprocessen van vaste stoffen en ontwikkeling van de hogeschooldidactiek op deelstaatniveau, Duitsland.

Verder schreef hij ongeveer 100 publicaties over hogeschooldidactische vraagstukken, over levensmiddelenkwaliteit en over methanisering van diverse biomassa's. Prof. Dr. Manfred Hoffmann is bovendien vicepresident van de "Duitse vereniging voor milieu- en humane toxicologie" (DGUHT e.V.) en wetenschappelijk adviseur in verschillende organisaties.

loading...

Interview met Prof. Dr. Manfred Hoffmann

 • Geboren op 3 april 1952 in Olpe, West-Duitsland
 • Na de "mittlere Reife" (havo) en een opleiding tot technisch tekenaar haalde hij in 1974 in Keulen het "Abitur" (vwo-eindexamen)
 • Van 1975 tot 1982 studie tandheelkunde aan de universiteit van Kiel
 • Na zijn promotie werkte hij daar van 1982 tot 1984 als wetenschappelijk medewerker op de protheseafdeling van Prof. Körber; van 1984 tot 1985 werkte hij in het kader van de dienstplicht als tandarts bij het leger in Bremen
 • In 1986 opening van zijn eigen praktijk in Ritterhude bij Bremen

In 1999 ontving hij voor het eerst informatie over het gebruik van Effectieve Micro-organismen, snel daarna volgden de eerste toepassingen in de praktijk. In 2003 hield Dr. Schneider zijn eerste lezing over de ervaringen met het gebruik van de micro-organismetechnologie in de tandheelkunde op het internationale artsencongres tijdens de Festa in Okinawa, Japan.

Sinds 2003 ontwikkeling van de bioemsan tandpastaserie samen met Multikraft.

 

loading...

Interview met Dr. med. dent. Gerhard Schneider

 • Geboren in 1967 in Fürth, Duitsland
 • Studie landbouwkunde, specialisatie dierproductie, aan de TU München, afgerond in 1993
 • Promotie aan de Universität für Bodenkultur (universiteit voor bodemcultuur, BOKU) in Wenen in 1998
 • Sinds 1994 werkzaam bij het instituut voor landbouwtechniek van de BOKU in Wenen op de gebieden "Dierhouderij en milieubescherming" en "Hernieuwbare energie"

Dr. nat. tech. Barbara Amon is lid van

 • UN/ECE Control of Long Range Transboundary Air Pollution, Ammonia Expert Group
 • IPCC Expert Panel "Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories"
 • FAO Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture (RAMIRAN)
 • Oostenrijkse deskundigencommissie IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), beste beschikbare technieken in de varkens- en pluimveehouderij

Sinds 2004 samenwerking met Multikraft, vooral in het kader van projecten ter vermindering van broeikasgassen en geur in de veeteelt met Multikraft-producten.

 

loading...

Interview met Dr. nat. tech. Barbara Amon

 • Geboren op 14-02-1951 in Candy, Sri Lanka, overleden op 29-08-2014
 • Trinity College, Candy (1958 - 1971) – Ryde Gold Medal 1971 (beste allroundleerling)
 • Afronding studie landbouwkunde aan de universiteit van Peradeniya, Sri Lanka (1972 - 1976)
 • Proefschrift in de plantenwetenschap en ecologie aan de Massey Universiteit, Nieuw-Zeeland (1979 - 1983)
 • Postdoctoraat in Canada, België en Groot-Brittannië, lid van de Royal Society
 • Gasthoogleraarschappen aan de technische hogeschool ETH Zürich (sinds 1993) en aan de Universität für Bodenkultur (universiteit voor bodemcultuur) in Wenen (sinds 2005)

Prof. Sangakkara schreef meer dan 170 wetenschappelijke artikelen, waaronder 12 artikelen over het gebruik van Effectieve Micro-organismen in de landbouw, die sinds 1992 op internationale conferenties (bijv. IFOAM) gepubliceerd zijn.

Sinds het eerste contact met micro-organismen voor professioneel gebruik, voornamelijk in de ecologische landbouw, organiseerde Prof. Dr. Ravi Sangakkara talrijke internationale conferenties over het onderwerp Nature Farming en hij werkte nauw samen met de firma Multikraft.

 

 • Studie diergeneeskunde van 1966 tot 1971
 • Sectie dierproductie en diergeneeskunde, Humboldt Universiteit Berlijn
 • Afronding met doctoraalexamen en bul
 • 1971-1972: verplicht assistentschap bij het veterinair testinstituut van de DDR, Berlijn
 • 1972: officiële toelating
 • Wetenschappelijk medewerker, instituut voor toegepaste dierhygiëne in Eberswalde van 1972 tot 1976, in deze periode van maart 1974 - september 1976 werkzaam op het gebied van de varkensproductie in Vietnam
 • 1977-1993 wetenschappelijk assistent; later hoofdassistent bij het instituut voor microbiologie en diergezondheidsonderzoek van de Humboldt Universiteit Berlijn, sectie dierproductie en diergeneeskunde (TPV), later veterinaire faculteit
 • Sinds mei 1993 hoogleraar en directeur van het instituut voor bacteriologie en mycologie, universiteit Leipzig, veterinaire faculteit
 • Sinds 2000 beschermvrouwe voor onderwijs en studie aan de universiteit van Leipzig

Prof. Dr. sc. Monika Krüger werkt aan verschillende test- en experimentseries over het thema Effectieve Micro-organismen. Ze houdt zich o.a. bezig met prestatiestudies van melkkoebedrijven en epidemieonderzoek met Effectieve Micro-organismen.

 

loading...

Interview met Prof. Dr. sc. Monika Krüger

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!