Van nature geïnteresseerd.

Alles wat goed is, moet een goede basis hebben. Daarom hebben we besloten om onze producten alleen met vakmensen en gefundeerde knowhow te ontwikkelen. Daarvoor grijpen we terug op hoogleraren en wetenschappers, die onze producten neutraal in praktijktests laten werken en daar studies over schrijven. Deze samenwerking geeft ons feedback voor het gebruik van de producten in de praktijk en de verdere productontwikkeling ter verbetering van de effectiviteit.

Daardoor verzekeren we ons continu van de actueelste en beste knowhow en kunnen zo leidend blijven in ontwikkeling en onderzoek op het gebied van Effectieve Micro-organismen.

Opleiding

 • Studie biologie aan de Universiteit van Wenen
 • Mate 1998 Plantaardige ecologie / limnologie

Curriculum vitae

 • Actueel
  wetenschappelijk directeur van Multikraft Prod. und HandelsgmbH
 • sinds 2010
  Spreker en adviseur bij Multikraft
 • Vanaf 2005
  Freelance consultant voor Effectieve Micro-organismen
 • 2004-2010
  als revalidatiespecialist in het beroepsopleidings- en revalidatiecentrum (BBRZ)
 • 2001-2002
  Karinthisch Instituut voor Meeronderzoek
 • sinds 1997
  zelfstandige landbouwer / biologisch bedrijf als nevenactiviteit

Opleiding

 • 2019: Start van de doctoraatsstudie bodemkunde (Universiteit voor Natuurlijke Rijkdommen en Toegepaste Levenswetenschappen, Wenen)
 • 2017: Diploma Biotechnologie en Milieutechnologie, Hogeschool van Opper-Oostenrijk; Master of Science in Engineering (MSc) & Bachelor of Science in Engineering (BSc).
 • 2012: Afstudeerwerk aan de Federal College for Agriculture and Nutrition Elmberg, Linz

Curriculum vitae

 • Actueel
  Onderzoek & Ontwikkeling, Kwaliteitsmanagement, Multikraft Produktions- und HandelsgmbH
 • 2017-2018
  Projectmanager Agrana Research & Innovation Center
 • 2016-2017
  Masterstudent Oostenrijks Centrum voor Industriële Biotechnologie
 • Tot 2016
  Verblijf in het buitenland in Frankrijk en semester in de VS;
  Stages bij het Oostenrijkse agentschap voor voedselveiligheid, diverse levensmiddelenbedrijven en Multikraft Produktions- und HandelsgmbH.

Opleiding

 • Doctoraat. BSc (Hons)
  (Majors: Plantenfysiologie; Natuurwetenschappen: Aarde en Water; Plantenpathologie & Agronomie)
 • BASIS en FACTS (Geregistreerd agronoom voor GBP's en meststoffen)
 • Diploma in de landbouwwetenschappen
 • Diploma in bedrijfsvoering in de landbouw

Curriculum vitae

 • Actueel
  Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling, Multikraft Produktions- und HandelsgmbH (testen, productontwikkeling en kwaliteitsmanagement)
  Technisch manager, Scynec Ltd (zaadontwikkeling en -vermeerdering)
  Technisch manager, Barworth Agriculture Ltd. (Onderzoek, ontwikkeling en landbouwkunde)
 • 2005 – 2009
  Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling, Branston Ltd. (150 miljoen+ aardappelproducent)
  (Verantwoordelijk voor onderzoek en kennisoverdracht aan agronomen en aardappelboeren)
 • 1993 – 2005
  Projectmanager en onderzoeksmedewerker, Rothamsted Research
  (Specialiteit: Nematoden en interacties van plantpathogenen)
 • Voorheen
  Bedrijfsleider, Midden-Oosten/UK/Verenigde Staten

 

Opleiding

 • BSc (Hons) Toegepaste Biologie

Curriculum vitae

 • Actueel
  Lid van de Raad van Bestuur, Barworth Agriculture Ltd.
  Onderzoek, ontwikkeling en agronomie, gespecialiseerd in DNA-diagnostiek
  Lid van de Raad van Bestuur, Sustainable Crop Management Ltd.
  Alternatieve teeltmethoden en IPM
 • 2006 – 2009
  Research Associate, Department of Rape Breeding, Elsoms seeds Ltd.
 • 2000 – 2005
  Onderzoeker, afdeling Nematologie, Rothamsted Research
  Onderzoeker, afdeling Plantenziektekunde, Rothamsted Research
  Laboratoriummanager, afdeling Nematologie, Rothamsted Research

Curriculum vitae

 • Vanaf 2014
 • Oprichting van Multikraft Probiotics Australia Ltd. (CTO, lid van de raad van bestuur)
 • Vanaf 2012
  Directeur bij Multikraft Produktions- und HandelsgesmbH en bij Multikraft Holding GmbH
 • Vanaf 2011
  Fulltime medewerker bij Multikraft
 • Vanaf 2009
  Samenwerking op het gebied van afvalwater en veeteeltprojecten in de buurt van Riyadh, Saoedi-Arabië (een week per maand ter plaatse)
 • Vanaf 2007
  talrijke verblijven in het buitenland als consultant voor partnerbedrijven en -instituten in Thailand, Japan, Maleisië en India
 • Vanaf 2006
  Samenwerking met Micro-Biologic Ltd in het Midden-Oosten (Qatar, Saoedi-Arabië)
 • Vanaf 2002
  Deeltijdwerk in het Multikraft bedrijf
 • Promotie in 1970
 • Professor op het gebied van procestechniek sinds 1978 aan hogeschool FH Weihenstephan/Triesdorf, West-Duitsland
 • Emeritaat in 2002

Zijn onderzoeksprioriteiten zijn: technieken voor de ecologische landbouw (thermische onkruidbestrijding), elektrochemische levensmiddelenkwaliteit (bio-elektronische verbanden tussen levensmiddelenkwaliteit, voeding en gezondheid, vastgesteld door redoxmeting), fermentatieprocessen van vaste stoffen en ontwikkeling van de hogeschooldidactiek op deelstaatniveau, Duitsland.

Verder schreef hij ongeveer 100 publicaties over hogeschooldidactische vraagstukken, over levensmiddelenkwaliteit en over methanisering van diverse biomassa's. Prof. Dr. Manfred Hoffmann is bovendien vicepresident van de "Duitse vereniging voor milieu- en humane toxicologie" (DGUHT e.V.) en wetenschappelijk adviseur in verschillende organisaties.

loading...

Interview met Prof. Dr. Manfred Hoffmann

 • Na de "mittlere Reife" (havo) en een opleiding tot technisch tekenaar haalde hij in 1974 in Keulen het "Abitur" (vwo-eindexamen)
 • Van 1975 tot 1982 studie tandheelkunde aan de universiteit van Kiel
 • Na zijn promotie werkte hij daar van 1982 tot 1984 als wetenschappelijk medewerker op de protheseafdeling van Prof. Körber; van 1984 tot 1985 werkte hij in het kader van de dienstplicht als tandarts bij het leger in Bremen
 • In 1986 opening van zijn eigen praktijk in Ritterhude bij Bremen

In 1999 ontving hij voor het eerst informatie over het gebruik van Effectieve Micro-organismen, snel daarna volgden de eerste toepassingen in de praktijk. In 2003 hield Dr. Schneider zijn eerste lezing over de ervaringen met het gebruik van de micro-organismetechnologie in de tandheelkunde op het internationale artsencongres tijdens de Festa in Okinawa, Japan.

Sinds 2003 ontwikkeling van de bioemsan tandpastaserie samen met Multikraft.

 

loading...

Interview met Dr. med. dent. Gerhard Schneider

 • Studie landbouwkunde, specialisatie dierproductie, aan de TU München, afgerond in 1993
 • Promotie aan de Universität für Bodenkultur (universiteit voor bodemcultuur, BOKU) in Wenen in 1998
 • Sinds 1994 werkzaam bij het instituut voor landbouwtechniek van de BOKU in Wenen op de gebieden "Dierhouderij en milieubescherming" en "Hernieuwbare energie"

Dr. nat. tech. Barbara Amon is lid van

 • UN/ECE Control of Long Range Transboundary Air Pollution, Ammonia Expert Group
 • IPCC Expert Panel "Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories"
 • FAO Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture (RAMIRAN)
 • Oostenrijkse deskundigencommissie IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), beste beschikbare technieken in de varkens- en pluimveehouderij

Sinds 2004 samenwerking met Multikraft, vooral in het kader van projecten ter vermindering van broeikasgassen en geur in de veeteelt met Multikraft-producten.

 

loading...

Interview met Dr. nat. tech. Barbara Amon

 • Studie diergeneeskunde van 1966 tot 1971
 • Sectie dierproductie en diergeneeskunde, Humboldt Universiteit Berlijn
 • Afronding met doctoraalexamen en bul
 • 1971-1972: verplicht assistentschap bij het veterinair testinstituut van de DDR, Berlijn
 • 1972: officiële toelating
 • Wetenschappelijk medewerker, instituut voor toegepaste dierhygiëne in Eberswalde van 1972 tot 1976, in deze periode van maart 1974 - september 1976 werkzaam op het gebied van de varkensproductie in Vietnam
 • 1977-1993 wetenschappelijk assistent; later hoofdassistent bij het instituut voor microbiologie en diergezondheidsonderzoek van de Humboldt Universiteit Berlijn, sectie dierproductie en diergeneeskunde (TPV), later veterinaire faculteit
 • Sinds mei 1993 hoogleraar en directeur van het instituut voor bacteriologie en mycologie, universiteit Leipzig, veterinaire faculteit
 • Sinds 2000 beschermvrouwe voor onderwijs en studie aan de universiteit van Leipzig

Prof. Dr. sc. Monika Krüger werkt aan verschillende test- en experimentseries over het thema Effectieve Micro-organismen. Ze houdt zich o.a. bezig met prestatiestudies van melkkoebedrijven en epidemieonderzoek met Effectieve Micro-organismen.

 

loading...

Interview met Prof. Dr. sc. Monika Krüger

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!