Yleiset sopimusehdot (YSE) – Multikraft Produktions- und HandelsgmbH

1. Soveltamisala ja yleistä

1.1 Nämä yleiset ehdot (GTC) ovat osa jokaista sopimusta, joka on tehty Multikraft Produktions- und HandelsgmbH: n, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Welsin (jäljempänä Multikraft) ja Multikraftin asiakkaan (jäljempänä asiakas) välillä. Kaikki Multikraftin toimitukset, palvelut tai tarjoukset tehdään yksinomaan näiden ehtojen perusteella.

1.2 Todetaan, että näitä ehtoja sovelletaan myös sopimuksiin Multikraftin ja kolmansien osapuolten välillä, jotka eivät ole Multikraftin asiakkaita. Todetaan, että Multikraft ei hyväksy kolmansilta osapuolilta mitään ehtoja tai vastaavia, erityisesti Itävallan yleisiä huolintaehtoja (AÖSp); ja / tai Multikraftin tekemiä rajoituksia ei hyväksytä. Näitä ehtoja sovelletaan pikemminkin myös vastaaviin laillisiin liiketoimiin. Näistä ehdoista poikkeavat ja / tai täydentävät sopimukset edellyttävät Multikraftin nimenomaista suostumusta ja jotta kirjallinen muoto olisi lainvoimainen, joten Multikraftin valtuutetun edustajan allekirjoitus.

1.3 Jos "kuluttajat" mainitaan näissä ehdoissa, tällä tarkoitetaan henkilöä, jolle tilauksen tarkoitusta ei voida liittää kaupalliseen, itsenäiseen ammatinharjoittajaan tai freelance-toimintaan, toisin sanoen liike ei kuulu hänen yrityksensä toimintaan.

”Yrittäjä” on toisaalta joku, jolle liiketoiminta on osa hänen yrityksensä toimintaa. Kuluttajan ja yrittäjän välinen ero tehdään Itävallan kuluttajansuojalain (KschG) mukaisesti. "Asiakkaat" näiden yleisten ehtojen mukaisesti ovat sekä kuluttajia että yrittäjiä.

1.4 Muutokset ja / tai lisäykset näihin ehtoihin tulevat voimaan, kun asiakkaalle ilmoitetaan viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen (myös sähköisesti sähköpostitse), ellei tässä ilmoituksessa toisin määrätä, tai muutettujen ehtojen ja ehtojen julkaisupäivämäärä Multikraftin ylläpitämässä Multikraftissa Verkkosivusto (www.multikraft.com). Näihin käyttöehtoihin voi tutustua milloin tahansa osoitteessa www.multikraft.com/de/agb/. Viittaamalla yritystodistuksiin, erityisesti myös sähköpostiviesteihin, että yleisiin ehtoihin ja ehtoihin pääsee Multikraft-verkkosivustolla, niistä tulee osa sopimusta yrittäjien (Multikraftin asiakkaiden ja muiden asiakkaiden) kanssa.

1.5 Näiden ehtojen yksittäisten säännösten pätemättömyys, tehottomuus tai toteuttamiskelvottomuus eivät mitätöi kaikkia ehtoja. Viallinen säännös korvataan pätevällä, tehokkaalla ja toteuttamiskelpoisella määräyksellä, joka on mahdollisimman lähellä taloudellisia aikomuksia, joita osapuolet pyrkivät viallisen varauksen kanssa.

1.6 Jos muita säännöksiä sovelletaan kuluttajiin, tämä ilmoitetaan erikseen näissä yleisissä ehdoissa.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1 Kaikkia Multikraft-tarjouksia voidaan muuttaa ja ne eivät ole sitovia. Asiakkaan tilaukset edustavat tarjousta oikeudellisessa mielessä, johon asiakas on sitoutunut viiden päivän ajan.

2.2 Multikraftilla on oikeus kieltäytyä osittain tai kokonaan tilausta ilmoittamatta. Sopimus tehdään vasta, kun Multikraft lähettää tilauksen vahvistuksen tai Multikraft toimittaa tai huoltaa palvelua.

3. Tilaukset verkkokaupassa

3.1 Asiakas voi valita Multikraft-verkkokaupan Multikraft-tuotevalikoimasta ja kerätä ne ostoskoriin "Lisää ostoskoriin" -painikkeella ja määrittää haluamasi numero (kohdassa "Kappaleet"). yleiskatsaus tuotteista, jotka ovat hänen nykyisessä luettelossaan ja jolla on mahdollisuus muuttaa tai poistaa tilauksen kohteiden lukumäärä. Uutena asiakkaana asiakas voi rekisteröityä tälle sivulle tai jatkaa tilausprosessia vieraana painikkeella "Älä luo asiakastiliä". ja voi ilmoittaa laskutusosoitteensa (nimi, osoite jne.) ja mahdollisen EM-konsultin seuraavalla sivulla, jolloin tähdellä merkityt kentät on täytettävä. Tälle sivulle voidaan ilmoittaa myös eri toimitusosoite. Vahvistettuaan tietosuojailmoituksen ja Kun napsautat uudelleen "Seuraava", maksu- ja lähetystapa voidaan valita täältä "Hyväksyn ehdot" -kentässä nämä ehdot hyväksytään. Tämän jälkeen asiakas lähettää asiakkaalle sitovan hakemuksen (tarjous kohdassa 2.1 tarkoitetulla tavalla) tavaroiden ostamiseksi ostoskorissa napsauttamalla "Maksullinen tilaus" -painiketta.

3.2 Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi muuttaa ja tarkastella tietoja milloin tahansa. Multikraft tallentaa sopimuksen tekstin ja lähettää asiakkaalle tilaustiedot ja linkin voimassa oleviin ehtoihin sähköpostitse. Asiakas voi tarkastella käyttöehtoja milloin tahansa osoitteessa www.multikraft.com/de/agb/. Asiakas voi nähdä aiemmat tilauksensa myös kirjautumisalueella.

3.3 Kaikkiin Multikraft-verkkokaupan kautta tehtyihin verkkotilauksiin perustuviin toimituksiin ja palveluihin sovelletaan näitä ehtoja. Poikkeavat ja / tai täydentävät sopimukset edellyttävät Multikraftin nimenomaista suostumusta, ja ne on tehtävä kirjallisesti. Verkkokaupan tuotesittely ei ole laillisesti sitova tarjous, vaan ei-sitova verkkoluettelo. Ostoskorissa olevat tuotteet sitova tilaus tehdään asiakkaan napsauttamalla Tilaa maksuvelvollinen -painiketta. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta tapahtuu samalla, kun Multikraft hyväksyy tämän tilauksen välittömästi sen jälkeen, kun se on lähetetty automaattisella sähköpostilla. Tällä sähköpostivahvistuksella Multikraftin ja asiakkaan välillä tehdään myyntisopimus. Toimitukset ovat mahdollisia kaikkiin maihin, jotka voidaan valita verkkokaupasta.

4. Laskutus ja maksaminen

4.1 Ostohinnan ja lähetyskustannusten maksaminen on suoritettava viimeistään 10 päivän kuluttua tavaroiden, mukaan lukien lasku, vastaanottamisesta. Maksun laiminlyönnissä viivästyskorko on 8% vuodessa. peritään peruskorkon yläpuolella (kuluttajille, sellaisina kuin ne määritellään 1 §: n 1 momentin 2 kohdassa KSchG 4% per vuosi); tämä ei vaikuta korvausvaatimuksiin todistetusti korkeammista koroista. Jokaisesta muistutuksesta Multikraftilla on oikeus periä kiinteä 40,00 euron kustannuskorvaus, johon lisätään liikevaihtovero. Maksun laiminlyönnissä asiakas sitoutuu korvaamaan minkä tahansa perintätoimiston tai asianajajan kulut.

4.2 Ennakkomaksu on mahdollista vain Itävallan sisäisissä toimitusosoitteissa. Toimitusosoitteen on lisäksi oltava kotiosoite ja sen on vastattava laskutusosoitetta. Tilimaksu on mahdollista vain 18-vuotiaasta lähtien. Asiakkaille, joilla on toimitusosoite Itävallan ulkopuolella tai Itävallassa, joilla on eri asuin- ja toimitusosoitteet, maksu voidaan suorittaa vain luottokortilla, PayPalilla tai pikasiirrolla. Molemmissa tapauksissa tavarat lähetetään vasta maksun vastaanottamisen jälkeen. Luottokortilla maksettaessa asiakkaan luottokorttitili veloitetaan välittömästi.

4.3 Asiakkaat voivat maksaa käteisellä Multikraft Shopissa (Sulzbach 17, A-4632 Pichl lähellä Welsiä), PayPalissa, välitöntä siirtoa, luottokortilla tai suoraveloituksella (sähköinen suoraveloitus). Itävallan sisäisissä toimitusosoitteissa asiakkailla on myös mahdollisuus maksaa tilaukset laskulla pankkisiirrolla. Verkkokaupassa voit maksaa etukäteen, tilillä, luottokortilla, pikasiirrolla ja PayPalilla. Multikraft pidättää oikeuden lähettää tavarat vasta maksun vastaanottamisen jälkeen.

4.4 Määritä käyttötili (IBAN ja BIC), asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus suoraveloitukseen kyseisen käyttötilin kautta ja että hän varmistaa, että käyttötilillä on riittävät varat.

Palautusveloitukset (erityisesti johtuen siitä, että vaihtotilillä ei ole riittävästi varoja tai virheellisiä tietoja tilitiedoista, käyttötilin päättymisestä tai tilinhaltijan vastustuksesta) liittyvät Multikraftin korkeisiin ponnisteluihin ja kustannuksiin. Palautusmaksun tapauksessa asiakas sitoutuu näin ollen siirtämään nopeasti määrän ja käsittelymaksun Multikraftilta 10 euroa plus lakisääteinen myyntivero viimeistään saatuaan vastaavan maksupyynnön ja ilmoittamalla tilausnumeron Multikraft-pankkitilille. 10 euron käsittelymaksu per palautusveloitus, vaikka maksupyynnössä yhdistettäisiin useita tilausnumeroita, koska kustannukset (pankkikulut jne.) Aiheutuvat vastaavasti. Pidätämme oikeuden esittää Multikraftille uusia vaatimuksia etenkin petosten yhteydessä. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus osoittaa, että palautusveloitus johti alempiin kustannuksiin tai ei ollenkaan. Palautusvaatimusten ja -kustannusten sekä käsittelymaksun välttämiseksi Multikraft pyytää asiakkaitaan olemaan vastustamatta suoraveloitusta, jos peruutetaan tai peruutetaan ostosopimus, palautetut tavarat tai valitus. Tällöin maksu peruutetaan Multikraftin kanssa neuvoteltuasi siirtämällä vastaava summa takaisin tai hyvittämällä se. Palautettujen suoraveloitusten jälkeen suoritetuista myöhästyneistä maksuista on maksettava lakisääteinen viivästyskorko sekä kustannukset edellä mainituista asianmukaisista muistutuksista, perinnästä tai asianajajan kirjeistä. Jos sisäinen valvontaprosessi epäonnistuu, maksamattomat saamiset voidaan siirtää perintätoimistolle ja / tai asianajajille perintää varten. Tällöin asiakkaalle aiheutuu kustannuksia perintätoimistojen oikeudellisista toimista ja / tai tarvittaessa Multikraftin oikeudellisesta edustamisesta, jonka asiakas on velvollinen maksamaan ja pitämään Multikraftia täysin vaarattomana tältä osin.

 

5. Omistuksen säilyttäminen

5.1 Tavarat ovat Multikraftin omaisuutta, kunnes niistä on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakkaan jälleenmyynti on sallittua vain, jos Multikraftille on ilmoitettu hyvissä ajoin etukäteen lainaamalla ostajan nimi tai yritys ja ostajan tarkka (liike) osoite ja Multikraft suostuu myyntiin. Hyväksynnän tapauksessa asiakkaan ostohintavaatimuksen kolmannelle osapuolelle katsotaan jo osoitetuksi Multikraftille, ja Multikraftilla on milloin tahansa oikeus ilmoittaa kolmannelle osapuolelle tästä luovutuksesta.

5.2 Multikraftilla on oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia tavaroiden palauttamista, jos asiakas rikkoo sopimusta, erityisesti jos asiakas on maksuviivästyksissä tai rikkoo 2 kohdan mukaista velvoitetta (tarjous ja sopimuksen tekeminen). Tällöin asiakkaan on korvattava Multikraftille kaikki kustannukset ja haitat, jotka aiheutuvat sopimuksen vastaisesta käyttäytymisestä, ja erityisesti Multikraftilla on oikeus vaatia asiakkaalta menetettyjä voittoja (maksumarginaali II).

6. Peruuttamiskäytäntö – Peruutusilmoitus: Kuluttajan peruuttamisoikeus §§ Kuluttajansuojalain (KSchG) 5a kohta

6.1 Kuluttajilla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syyt ilmoittamatta.

6.2 Peruutusaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona asiakas tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tavarat haltuunsa.

6.3 Peruutusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on täytettävä Multikraft (Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, info@multikraft.at, puhelin: +43 7247 / 50250-100, faksi: +43 7247 / 50250-900 ) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä) päätöksestä peruuttaa sopimus.

6.4 Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruutusajan päättymistä.

6.5 Peruutuksen seuraukset: Jos asiakas purkaa sopimuksen oikeudellisesti, Multikraftin on maksettava asiakkaalle kaikki maksut, jotka Multikraft on saanut asiakkaalta, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas valitsee toisen tyyppisen toimituksen kuin Multikraftin tarjoama halvin vakiotoimitus), joka maksetaan takaisin välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona Multikraft vastaanotti ilmoituksen sopimuksen purkamisesta.

Tätä palautusta varten Multikraft käyttää samoja maksutapoja kuin asiakas käytti alkuperäisessä tapahtumassa, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu muuta; Missään tapauksessa asiakkaalta ei veloiteta palkkioita. Multikraft voi kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes Multikraft on saanut tavarat takaisin tai kunnes asiakas on esittänyt todisteet siitä, että asiakas on palauttanut tavarat peruuttamattomasti sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

6.6 Asiakkaan on palautettava tavarat Multikraftille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona asiakas on tosiasiallisesti ilmoittanut Multikraftille sopimuksen purkamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos asiakas lähettää tavarat ennen 14 päivän määräajan päättymistä. Asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Asiakkaan on maksettava tavaroiden arvon menetyksestä vain, jos arvon menetys johtuu tavaroiden käsittelystä, joka ei ole tarpeen tavaroiden kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseksi.

7. Hinnat ja takuu, vastuu

7.1 Tuotteet on esitetty verkkosivustolla ja Multikraft-tuotesitteissä. Multikraft ei kuitenkaan pysty takaamaan, että kuvat ja värit, jotka asiakas näkee näytöllä, vastaavat täsmälleen todellisuutta.

7.2 Multikraft huomauttaa, että tuotteiden hinnat voivat muuttua. Nämä näkyvät hinnastossa, jota Multikraft päivittää jatkuvasti. Verkkokaupoissa nykyinen lopullinen hinta näkyy ostoskorissa milloin tahansa tilausprosessin aikana.

7.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa muuntamisoikeus johtuu laista, Multikraft pidättää oikeuden täyttää takuuvaatimukset parantamalla, vaihtamalla tai alentamalla valitsemaansa vaihtoehtoa.

7.4 Tavarat on tarkastettava heti toimituksen jälkeen. Löydetyistä virheistä on ilmoitettava myös Multikraftille kirjallisesti (kirjattuna kirjeenä, faksina tai sähköpostina) välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua toimituksesta, ilmoittamalla vian tyyppi ja laajuus. Multikraft pidättää oikeuden tutkia väitetty vika itse tai pyytää asiantuntijan tutkimaan sen.

7.5 Asiakkaan on aina osoitettava, että vika oli jo toimitushetkellä. Oletus puutteesta ABGB: n 924 § on nimenomaisesti suljettu pois.

7.6 Piilotetuista virheistä on ilmoitettava kirjallisesti (kirjattu kirje, sähköposti tai faksi) heti niiden löytämisen jälkeen. Jos valitusta ei tehdä tai sitä ei tehdä ajoissa, tavarat katsotaan hyväksytyiksi. Näissä tapauksissa takuu- tai korvausvaatimusten, mukaan lukien vikojen aiheuttamat välilliset vahingot, puolustaminen ja oikeus riitauttaa vikoista johtuvat virheet on suljettu pois.

7.7 Lakisääteinen takuuaika on voimassa.

7.8 Edellä 1 §: n 1 momentissa tarkoitetuille kuluttajille 2 KSchG, sovelletaan seuraavaa:
Kohtia 7.3–7.7 ei sovelleta kuluttajiin. KSchG: n 9 §: n mukaan lakisääteistä 24 kuukauden takuuaikaa sovelletaan kaikkiin tilattuihin tuotteisiin.

7.9 Kaikki ilmoitetut hinnat ovat brutto, mukaan lukien lakisääteinen myyntivero ja muut kulut, mutta ei toimitus- ja toimituskuluja.

7.10 Multikraftin vastuu rajoittuu törkeään huolimattomuuteen ja tahalliseen väärinkäytökseen. Emme ole vastuussa pienestä huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. Vastuu on rajoitettu 10000 euroon tai Multikraftin vastuuvakuutuksen määrään. Vahingonkorvausvaatimukset raukeavat kuuden kuukauden kuluessa vahingon ja vahingon aiheuttajan tiedosta, mutta joka tapauksessa kolmen vuoden kuluttua vahingon aiheuttajasta.

8. Toimitukset, toimitusehdot, ajat ja kustannukset

8.1 Kaikki toimitukset tehdään vastaavasta Multikraft-varastosta, erityisesti Pichlin varastosta Welsin lähellä; toimitus kyseisestä Multikraft-varastosta on suorituspaikka. Jos nimenomaista päinvastaista sopimusta ei ole, asiakas vastaa toimitusten kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä. Lähetys tapahtuu tavallisten lähetystyyppien avulla (pakettipalvelu, juna, posti, lentokone tai alus jne.).

8.2 Asiakas on velvollinen ottamaan tuotteet vastaan ​​sovittuna toimituspäivänä. Jos tavaroita ei vastaanoteta ilmoitettuun toimituspäivään mennessä tai jos valituksia ilmenee, ota yhteyttä Multikraft-palvelun asiakaspalveluun: Puh: +43 7247 50250-100 - Faksi: +43 7247 50250-900 - Sähköposti: info @ multikraft. klo

8.3 Lähetys tapahtuu tavallisten lähetystyyppien avulla (pakettipalvelu, juna, posti, lentokone tai alus jne.). Erityisen lähetystavan tai kuljetusvälineen sekä lähetysreitin valinta jätetään Multikraftille.

Kaikista kuljetusvaurioista on ilmoitettava Multikraftille välittömästi, jos tai heti, kun vahinko on tunnistettavissa ja asiakas on KSchG: n 1 §: n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu yrittäjä. Jos tavaroissa havaitaan vahinkoa toimituksen yhteydessä, asiakas ei ehkä hyväksy sitä, jos asiakas on yrittäjä.

8.4 Multikraftilla on oikeus jakaa tilaus osatoimituksiin saatavuuden mukaan edellyttäen, että osittaiset toimitukset eivät ole kohtuuttomia asiakkaalle

8.5 Toimitukset tehdään yleensä Post AG: n tai GLS: n pakettipalvelun kautta tällä hetkellä voimassa oleviin hintoihin.

8.6 Voit noutaa autosi aukioloaikoina.

9. Tietosuoja

Tietosuojan nykyinen versio pätee.

Asiakkaat voivat tarkastella näitä Multikraft Produktions- und HandelsgembH -sivustolla.

10. Sovellettava laki ja toimivalta

10.1 Multikraftin kanssa tehtyyn sopimukseen, näihin ehtoihin ja tilaustietoihin sovelletaan Itävallan lakia, lukuun ottamatta tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevia sopimuksia (YK: n myyntisopimus) ja kansainvälisiä viitestandardeja, erityisesti IPRG: tä. Asiassa 4600 Wels toimivaltaisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista sopimuksesta johtuvat riidat, mukaan lukien sopimuksen pätevyyttä koskevat riidat.

10.2 Kuluttajille, jotka on tarkoitettu 1 §: n 1 2 KSchG, sovelletaan seuraavaa:
Kuluttajille poiketen kohdasta 10.1 asuinpaikan, vakituisen asuinpaikan tai työskentelypaikan lainkäyttöalue KSchG: n 14 §: n mukaisesti.

Multikraft käyttää evästeitä tehdäkseen vierailustasi verkkosivustollamme mahdollisimman mukavan. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt tämän. lue lisää
Hyväksyn!